Khamis, 28 Jun 2007

Konsep Melayu dan Hipotesis Asal Usul Bahasa Melayu

1. Asal Usul Bahasa Melayu

1. Perkataan Melayu dikatakan muncul pertama kalinya dalam tulisan Cina antara tahun 644 – 645 M, iaitu disebutkan bahawa orang Mo-lo-yeu mengirimkan utusan ke negara Cina untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja Cina.

2. Kerajaan Melayu merupakan sebuah kerajaan yang besar dan luas pengaruhnya di Pulau Sumatera, iaitu zaman sebelum kerajaan Sriwijaya.

3. Perkataan Melayu juga dikatakan berasal daripada perkataan “Himalaya” yang bermaksud tempat bersalji.

4. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan “Mlayu” bermaksud berlari atau mengembara yang merujuk kepada orang Indo-Melayu atau Austronesia yang bergerak dari Yunan.

5. Istilah Melayu dapat diberi dua pengertian, iaitu
- pengertian yang luas
- pengertian yang sempit
1.1 Pengertian yang luas
Istilah Melayu merujuk kepada bangsa-bangsa Austronesia yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan kawasan-kawasan gugusan kepulauan Melayu. Berdasarkan “The Malay Culture Study Project” (1972), konsep Melayu merujuk kepada suku bangsa di Semenanjung Tanah Melayu, termasuklah orang-orang Melayu di Thailand, Indonesia, Filipina dan Madagaskar.

Secara umumnya dapatlah dikatakan bahawa pengertian Melayu merujuk kepada bangsa yang berbahasa Melayu yang mendiami Semenanjung Tanah Melayu, pantai Timur Sumatera dan beberapa tempat lain di Nusantara.

1.2 Pengertian yang sempit
Pengertian yang sempit ialah seperti yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu Perkara 153 mengatakan bahawa seseorang itu dapat ditakrifkan sebagai Melayu apabila memiliki ciri-ciri seperti:
- lazimnya berbahasa Melayu
- berkebudayaan Melayu
- beragama Islam ( yang murtad, tukar kewarganegaraan : taraf Melayu - hilang )

1.3 Tafsiran Melayu mengikut pengertian suku bangsa lebih berdasarkan etnik (keturunan biologi)Walaupun begitu, syarat berbahasa Melayu dan kebudayaan Melayu masih diperlukan. Walau bagaimanapun, mereka tidaklah semestinya beragama Islam. Untuk maksud ini, orang-orang Melayu ialah
- orang-orang Melayu seperti yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia.
-orang-orang Melayu yang mendiami kawasan Selatan Thai, Pesisir Sumatera (utara Medan, Deli, Serdang, Palembang, Riau, Lingga )
- ada beragama Budha, Kristian
- orang-orang Melayu di bahagian pertama Sarawak
- ada beragama Kristian
- orang-orang Melayu di Brunei dan Sabah
-tiada agama, lain-lain agama

1.4 Tafsiran Melayu mengikut pengertian Ras merangkumi penduduk Seluruh Nusantara. Berdasarkan kajian Geldern dan Kern, kumpulan bangsa Melayu berasal dari utara ke selatan. Mereka berasal dari satu kelompok bangsa kemudian tersebar ke seluruh Nusantara. Pengertian mengikut Ras ini lebih tertumpu kepada suatu rumpun bangsa yang besar dan berkaitan.


2.Salasilah bahasa Melayu dan hipotesis tempat asal bahasa Melayu.

Huraian salasilah bahasa bahasa Melayu dalam rumpun Austronesia menggunakan skema perkembangan bahasa Melayu daripada filum Austris kepada bahasa Melayu moden. Terdapat beberapa teori tentang perkembangan bangsa dan bahasa Melayu. Teori tersebut belum selesai dibuktikan tetapi alasan-alasan yang dikemukakan bolehlah dibuat pegangan.

3. Von Heine Geldern berpendapat bahawa Kebudayaan Dong Son ( kebudayaan orang-orang darat Mon-Khmer ) bertanggungjawab terhadap pengembangan bahasa-bahasa kepulauan Melayu. Tempat lahirnya kebudayaan ini ialah di daerah-daerah Champa, Cochin-Cina dan Kampuchea. Geldern juga berpendapat bahawa asal kebudayaan Dong Son ini ialah di daerah Yunan, Selatan China. Kebudayaan ini dinamakan Kebudayaan Dongson kerana mengambil sempena tempat penemuan yang pertama yang bernama Dong Son di Annam Utara.
4. Lojik teori ini ialah terjumpanya kapak beliung segi panjang (rectangular axe) mengikut jaluran perjalanan iaitu di lembah Hoang-Ho, Yangtse, Mekong, Salween, Irrawaddy dan seluruh kepulauan Melayu. Ini menunjukkan arah pergerakan orang-orang kuno tersebut.

5. Orang-orang dari Yunan telah mengembara ke selatan pada tahun 2,500 Sebelum Masehi. Ini ialah puak/kumpulan pertama daripada kumpulan manusia yang dinamakan Indo-Melayu atau Austronesia. Mereka telah menjadi asas penduduk Asia Tenggara ketika itu. Puak mereka ini diberi nama Melayu Proto.
6. Kira-kira 1500 Sebelum Masehi, bergerak pula puak/kumpulan kedua yang lebih besar. Mereka menduduki kawasan-kawasan subur di pesisir pantai dan menghalau puak yang pertama lari ke dalam hutan. Meraka diberi nama Melayu Deutro. Kumpulan mereka sangat mahir dalam kerja-kerja pelayaran, ilmu bintang dan firasat.

7. Golongan Melayu Proto yang dihalau tadi dipisahkan oleh faktor-faktor goegrafi sehingga akhirnya mereka hidup terpisah-pisah. Keturunan-keturunan mereka dikenali sebagai Semang, Jakun, Jahut, Senoi, Negrito dan banyak lagi yang dikenali sebagai orang asli.

8. Golongan Melayu Deutro pula yang pandai dalam ilmu pelayaran telah mengembara dan membuka penempatan-penempatan baru di seluruh kepulauan Nusantara dan luar Nusantara. Mereka juga terpisah oleh faktor-faktor geografi antara satu sama lain. Ini menyebabkan bangsa dan bahasa mereka terpisah dan berkembang mengikut perkembangan penuturnya. Perkembangan secara terasing inilah akhirnya mewujudkan bahasa-bahasa dan dialek-dialek yang berlainan seperti bahasa Iban, Tagalog, Minangkabau, Jawa, Formosa, Batan, Bisaya dan banyak lagi yang pada asalnya bahasa-bahasa tersebut dari rumpun yang sama

9. Bahasa-bahasa tersebut mempunyai kata-kata dan sistem bunyi yang agak berlainan tetapi jika dibuat penyelidikan yang mendalam kita akan mendapati banyak persamaan yang menunjukkan bahawa bahasa-bahasa itu asalnya serumpun. Bahasa asal itu sebenarnya dinamakan bahasa Melayu Kuno atau bahasa Melayu Proto.

10. Teori yang mengatakan asal usul orang Melayu dan bahasa Melayu dari Asia Tengah ( teori yang dinyatakan di atas ) didokong kuat oleh Geldern H. R. Walau bagaimanapun teori beliau ini didapati lemah kerana alasan kapak beliung segi tiga tidak kukuh kerana kapak jenis yang sama juga dijumpai di Amerika dan Eropah.

11. Teori kedua yang lebih tepat dan menolak teori pertama tadi ialah teori yang dikemukakan oleh Gorys Geraf. Geraf mengatakan bahawa bangsa Melayu sudah sedia ada di Kepulauan Melayu dan mereka menuturkan bahasa keluarga Nusantara. Menurut Geraf negeri asal orang Melayu ialah daerah Indonesia dan Filipina.

12. Sarjana tempatan, Asmah Hj. Omar pula mengatakan Kepulauan Melayu atau Nusantara memang mempunyai penduduk aslinya sendiri. Mereka sudah menetap di Nusantara sejak 8000 SM.
13. Sutan Takdir Alisjahbana pula mengatakan bahawa bangsa Melayu terdiri daripada bangsa-bangsa yang hidup di Asia Tenggara, iaitu di negara Thai Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan Filipina Selatan. Bangsa-bangsa ini mempunyai ciri-ciri tubuh badan yang berlainan daripada bangsa-bangsa Cina di Asia Utara dan bangsa-bangsa India di Asia Barat.

Konsep Keluarga
Bahasa yang memperlihatkan penyimpangan yang agak sedikit disebut sebagai bahasa yang sekeluarga iaitu bahasa yang tergolong dalam satu keluarga yang sama. Jadi, sesuatu keluarga bahasa itu terdiri daripada beberapa bahasa yang dipanggil subkeluarga/subkelompok.

Bermula dari ibu bahasa yang diberi nama bahasa-bahasa Austris ( satu cabang penting daripada filum bahasa dunia ), berpecahlah kepada tiga rumpun besar yang menguasai lebih separuh daripada benua Asia iaitu Bahasa-bahasa Austro-Asia, Bahasa-bahasa Tibeto-Cina dan Bahasa-bahasa Austronesia. Rumpun Bahasa Austronesia terbahagi kepada empat cabang utama iaitu Nusantara, Polinesia, Melanesia dan Mikronesia.

Dalam perbendaharaan kata, bahasa-bahasa itu sendiri banyak mempunyai persamaan yang menarik perhatian dan membutikan bahawa bahasa-bahasa ini serumpun dan berasal daripada satu, iaitu daripada bahasa Melayu Kuno dan Bahasa Melayu Proto.

Bahasa Melayu merupakan subkeluarga bagi keluarga Indonesia atau Sumatera. Subkeluarga merupakan bahasa yang berada di bawah golongan keluarga sesuatu bahasa. Keluarga bahasa pula merupakan unsur yang berada di dalam rumpun bahasa yang lebih besar. Manakala rumpun bahasa pula berada di bawah satu filum bahasa. Secara istilahnya, maksudnya adalah seperti berikut:

1. Filum : Kelompok bahasa yang lama waktunya 5,000 tahun
2. Rumpun : Sekumpulan bahasa yang mempunyai usia antara 2,500 hingga 5, 000 tahun.
3. Keluarga : Sekumpulan bahasa yang usianya kurang daripada 2,500 tahun

Profesor Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China (rujuk carta alir di bawah)
Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut.

Contoh Soalan:
1. Bahasa Melayu yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia adalah daripada keluarga
A. Polinesia
B. Melanesia
C. Nusantara
D. Austroasia
(Soalan 17, STPM 2000)

2. Antara yang berikut, yang manakah bahasa yang termasuk dalam kategori “keluarga” dalam kajian asal usul bahasa berdasarkan usia?
I Formosa
II Polinesia
III Melanesia
IV Austronesia
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
(Soalan STPM 2005, No. 11)
Bahasa Melayu merupakan ahli keluarga/ subkeluarga bahasa Indonesia/Sumatera, manakala keluarga bahasa Indonesia/Sumatera pula ialah keluarga bahasa di bawah rumpun bahasa Austronesia. Keluarga bahasa yang lain di bawah rumpun Austronesia ialah Melanesia, Mikronesia dan Polinesia.

Rumpun bahasa Austronesia pula ialah rumpun bahasa yang berada di bawah Filum Austris. Terdapat beberapa Filum bahasa yang lain yang melahirkan jurai rumpun, keluarga dan subkeluarga yang lain pula.

Bahasa Melayu tergolong ke dalam keluarga Nusantara dan di bawah rumpun Bahasa Austronesia. Keluarga Nusantara ini mempunyai kira-kira 200 - 300 bahasa yang menjadi subkeluarga. Bahasa Melayu pula berada dalam subkeluarga Sumatera.

23 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

terima kasih............

Tanpa Nama berkata...

terima kasih cikgu ats nota yg berkesan itu..
sy bakal guru menghargainyer........

Tanpa Nama berkata...

Thanx coz kc mklumat ttg istilah melayu,pnat da cri dr td akhirnya jmpa gak eh....

el berkata...

he3,hai.. mgtuk2 g bha cri dfnisi sal istilah mlayu. jmpa jua rpanya.. cayo2!!

Tanpa Nama berkata...

tq cikgu

Tanpa Nama berkata...

I think the info written in your article is actually fantastic. I've been functioning on a preliminary research mission regarding this topic and your weblog genuinely assisted with a number of concerns that I'd. I'm composing a phrase paper for school and I?m currently following numerous blogs for overview.


my website is Stopping Smoking .Also welcome you!

Unknown berkata...

terima kasih cikgu...info ni byk membantu bg student stp pembaharuan baru yg msh x mempunyai teks dlm bentuk buku.

Tanpa Nama berkata...

Terima kasih kerana berkongsi

Tanpa Nama berkata...

Terima kasih kerana berkongsi

Tanpa Nama berkata...

Terima kasih cikgu dengan info yang banyak. Semoga memberikan kepada semua.

Tanpa Nama berkata...

[b][url=http://www.louisvuittonoutletsonline.co.uk/]www.louisvuittonoutletsonline.co.uk[/url][/b] Applying titles and proper kinds of address: We've been pretty casual while in the Usa and they are rapid to call persons by their very first name. Technique very first names with caution when managing people today from other cultures. Use titles and last names till you've been invited to utilize the person's first title.

[b][url=http://www.uggsaustraliawebsite.com/]www.uggsaustraliawebsite.com[/url][/b] Remember to think about a purchasing boycott on Thanksgiving Day,Christmas Day, or regardless of what holiday break your ethnic beliefs assist. They are occasions when Everybody must be at your house with household, counting their blessings and celebrating cultural/religious values. If earnings reveals that getting open these days is simply not beneficial, retail giants should respond accordingly.

[b][url=http://www.uggsaustraliawebsite.com/]uggs australia[/url][/b] IRS Tax AttorneyAn IRS tax attorney is usually a law expert who specializes is complex tax legislation. They may be ideal for a variety of different reasons. Precisely, you might want an IRS tax law firm when you are starting a company, starting an estate program or possibly you simply have an excess of tax credit card debt that you just are unable to pay.

[b][url=http://www.bestuggobootsoutlet.com/]uggs boots outlet[/url][/b] Each and every considered one of us has no less than ever dreamed of possessing a novel bit of goods embossed with Louis Vuitton logo considering the fact that it truly is not just a image of elegance and nobleness, but will also a veritable emblem of cultural status and recognition. The Louis Vuttion Monogram Miroir was produced by Marc Jacobs for the fall 2006 runway collection. Wait around lists for this line started in July, and several people today who reserved bags months back will not be able to invest in them.

[b][url=http://www.bestuggobootsoutlet.com/]ugg boots[/url][/b] Open up that has a Bang. It can be vital to seize consideration immediately. An excellent opening sparks interests, sets anticipations, previews what is to return, and offers added benefits. You can find much more than 230 shops you could potentially opt for, you can find in excess of sufficient sellers to keep probably the most discerning men and women info for that night. SAS sneakers or boots are usually not actually available for sale in just about every and each huge athletic shoe shop, yet, you can maintain to identify a pair of shoes and boots store in several footwear retail outlet. Mostly since suits all the things considered of creator, a person regularly really should spend an abundance of funds to possess a variety of designer specs..

Tanpa Nama berkata...

Mike Ditka Jersey

It pools together various talents and abilities and workforce and human-power and makes it available to the individuals in the form of finished products and necessary commodities 3 It's up to you At the age of eight Joseph discovered his clairvoyance

Brandon Marshall Women's Jersey

They gave up trying to educate us about these things years ago Simply find yourself in a comfortable sitting position with your back straight If you are to have a well-trained dog, you must establish that you are the leader, and he is the follower You could rotate the toys when your parrot loses interest in it

Mike Ditka Nike Jersey

Tanpa Nama berkata...

[url=http://www.freewebs.com/atorvastatin]lipitor (atorvastatin) buy
[/url]Atorvastatin purchase online generic
buy lipitor no prescription
lipitor zarator
aspirin 75 mg atorvastatin 10 mg
lipitor insomnia

Tanpa Nama berkata...

[URL=http://pharmacypills.atspace.co.uk/buy-amitriptyline-canada/buy-endep-25-mg-online-australia.html]buy endep 25 mg online australia[/URL]

Tanpa Nama berkata...

[url=http://asacol-mesalamine.webs.com/]where to buy asacol
[/url] mesalamine 400 mg buy
buy rowasa
lialda buy

Tanpa Nama berkata...

zQ9U5w http://bootssoutletstores.webs.com lC5M3l [url=http://bootssoutletstores.webs.com]ugg boots outlet[/url] xB3I9n ugg outlet stores kY4D1a
kG1I4b http://www.soldessaclongchampfr.com hZ7C3n [url=http://www.soldessaclongchampfr.com]sac longchamp pas cher[/url] kX4Y8e sac longchamp pas cher zY5W2s
nB8L7y http://www.ralphlaurenretailer.net tX2D0i [url=http://www.ralphlaurenretailer.net]ralph lauren soldes[/url] zC6F7o ralph lauren soldes hE0T9h
fF5X4d http://goedkopebootssale.webnode.nl [url=http://goedkopebootssale.webnode.nl]goedkope uggs[/url] kQ6T1d uggs schoenen lZ6V8u
zV6Y4l http://www.soldesbottessfrance.com [url=http://www.soldesbottessfrance.com]ugg soldes[/url] nS7L0p ugg pas cher cR1X5i
zV3U4o http://ralphlaurenpoloforuk.webeden.co.uk/ xG7Y7h [url=http://ralphlaurenpoloforuk.webeden.co.uk/]ralph lauren outlet[/url] iC9E9x cheap ralph lauren polo shirts fP2D7r

Tanpa Nama berkata...

[url=http://casodex-bicalutamide.webs.com/]Androbloc
[/url] Bicalutin
Calutide
Bicalutamide

Tanpa Nama berkata...

[url=http://www.microgiving.com/profile/ribavirin]buy ribavirin online
[/url] order virazole online
order rebetol online
rebetol buy

Tanpa Nama berkata...

http://www.site.com - [url=http://www.site.com]site[/url] site
site

Tanpa Nama berkata...

[url=http://buy-methylprednisolone.webspawner.com/]Methylprednisolone 4 mg
[/url] medrol rx
methylprednisolone 4 mg dosepak
medrol breastfeeding

Tanpa Nama berkata...

[b]Sign Up For A VIP Membership To [/b] http://bit.ly/10rgTS6 Browse through the latest Facebook and Twitter jobs today, apply for the ones that interest you and be notified via email when you are accepted for one of the paid positions. [b]Start getting paid to spend time on Facebook and Twitter[/b] When you are accepted for one of the positions you can log in to the private VIP members and begin work on any of the hundreds of high paying social media jobs in our database. http://bit.ly/10rgTS6 [u]Can You Start Work Immediately?[/u] [b]Join Here:http://bit.ly/10rgTS6

Bicara Aksara berkata...

terima kasih banyak.

Nuraisyafyqa Nortamizi berkata...

Terima kasih 💞

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...