Rabu, 29 Disember 2010

Analisis Soalan Semantik dan Cadangan Jawapan Bahasa Melayu kertas 1 STPM 2010

Hanya 3 soalan dikemukakan untuk tajuk Semantik pada tahun ini.
Perincian mengikut tajuk adalah seperti yang berikut:

1. Perkaitan makna perkataan dari segi leksikal: 2 soalan
2. Peribahasa :1 soalan (kiasan)

Analisis dan cadangan jawapan bagi soalan 58 hingga soalan 60:

Soalan 58:
Mereka tinggal di hulu sungai itu sejak dahulu lagi.
Hulu parang ayah diperbuat daripada besi.

Kata hulu dalam ayat di atas merupakan
A polisemi - (satu perkataan yang mempunyai banyak makna)
B hiponim (perkataan yang mempunyai satu lingkungan makna/ beberapa perkataan yang masuk dalam kelompok yang sama)
C sinonim - (perkataan yang sama makna, tetapi tidak semua yang betul-betul sama makna)
D antonim - (perkataan yang bertentangan makna)

Jawapan untuk soalan 18 - A (polisemi)

Soalan 59 : Yang manakah pasangan kata majmuk yang kedua-duanya merupakan kiasan sandar?

A kaki botol, mentega laut
B jinak merpati, tidur ayam
C menanak nasi, kutu embun
D harimau berantai, mmenjahit baju

Catatan:
Kiasan sandar - kiasan yang dikaitkan dengan benda lain kerana keupayaan sifat atau perbuatan benda tersebut mempunyai persamaan dengan perkara yang hendak dikiaskan.
Contoh: Mandi kerbau, tidur ayam, hangat-hangat tahi ayam, jinak merpati, pening lalat dan sebagainya

Jawapan : B (jinak merpati, tidur ayam)


Soalan 60:

Segar: sihat, subur, nyaman

Perkataan di atas menggambarkan konsep
I sinonim (sama makna)
II polisemi (satu perkataan yang mempunyai banyak makna)
III hiponim (beberapa perkataan yang termasuk dalam kelompok yang sama)
IV homonim (

Jawapan: B (I dan III)

Jumaat, 24 Disember 2010

Analisis Soalan dan Cadangan Jawapan Soalan Sintaksis Kertas 1 BM STPM 2010

Untuk tajuk Sintaksis Bahasa Melayu, 15 soalan telah dikemukakan pada tahun ini (soalan nombor 43 - soalan 57). Perincian mengikut tajuk adalah seperti berikut:

1. Frasa: 3 soalan
2. Klausa: 1 soalan
3. Konsep ayat/ ayat dasar : 3 soalan
4. Ayat majmuk: 4 soalan
5. Ayat terbitan: 4 soalan

Analisis soalan:

Soalan 43 : Yang manakah ayat dasar?


I Murid-murid berdoa sebelum makan. (ayat majmuk, bukan ayat dasar)
II Budak-budak itu sedang mempelajari tulisan Jawi. (ayat dasar : FN + FK)
III Gadis yang bertudung hitam itu pelajar cemerlang. (ayat majmuk relatif)
IV Rumah Puan Salimah di Bandar Baharu Salak Tinggi. (ayat dasar: FN + FSn)


Jawapan: : D (II dan IV)

Soalan 44 : Yang manakah ayat gabungan yang susunan faktanya berurutan?

I Salim memejamkan mata lalu memicit dahinya.
II Pak Atan bercadang untuk membeli ikan atau udang.
III Mak Uda menganyam tikar manakala anaknya membaca buku.
IV Dia memandang tetamunya itu lantas menghulurkan tangan untuk bersalam.


Jawapan : B (I dan IV)Soalan 45: Soalan ini memerlukan calon menganalisis proses yang berlaku dalam ayat terbitan yang diberi, sama ada ayat-ayat tersebut mengalami proses pendepanan seluruh predikat, pendepanan frasa kerja, pendepanan frasa adjektif, atau pendepanan frasa sendi nama.


I. Seluruh predikat : Sungguh pandai pelajar itu. (Ayat asal: Pelajar itu sungguh pandai)
II. Frasa kerja : Tersentak orang tua itu apabila diusiknya. (Ayat asal: Orang tua itu tersentak apabila diusiknya)
III. Frasa adjektif: Lucu sekali cerita orang tua itu. (Ayat asal: Cerita orang tua itu lucu sekali)
IV. Frasa Sendi nama: Ke dalam periuk ubi itu dimasukkannya. (Ayat asal: Ubi itu dimasukkannya ke dalam periuk.)


Jawapan: A (Q, R, P, S)

Soalan 46: kata bantu + kata kerja transitif + keterangan

Ayat yang manakah yang mengandungi binaan predikat di atas?

A Dia sekeluarga masih di Johor Bahru. (Binaan predikat: kata bantu + kata sendi nama)
B Kakak ingin menjadi usahawan yang berjaya. (Binaan predikat : kata bantu + kata kerja tak transitif + pelengkap)
C Budak-budak itu sedang tidur di anjung rumah. (Binaan predikat: kata bantu + kata kerja tak transitif + keterangan)
D Pelajar itu sedang mengulang kaji pelajarannya. (Binaan predikat: kata bantu + kata kerja transitif + objek)

Jawapan: C


Soalan 47: Yang manakah padanan yang betul antara pola ayat dasar dengan contohnya?

I FN + FN : [Pemuda itu] [ tukang gunting rambut].
II FN + FK: [Ombak ][memutih di Pantai Chenang].
III FN = FA : [Pokok jambu itu][ sungguh rendang].
IV FN = FSN : [Pusat pentadbiran negara][ di Putrajaya].

Jawapan: C (Q, R, S,P)


Soalan 48: Semasa berlakunya penjajahan Jepun di negara ini sekitar tahun 1940-an, darurat telah diisytiharkan.

Yang manakah klausa bebas dalam ayat di atas?

Jawapan: A ( darurat telah diisytiharkan)
Catatan:
klausa ialah unsur dalam ayat dan mempunyai subjek dan predikat. Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa bebas boleh menjadi ayat jika diucapkan dengan intonasi yang sesuai.


Soalan 49: Yang manakah ayat yang mengandungi frasa sendi nama sebagai keterangan frasa kerja?

A Pelajar itu bijak dalam mata pelajaran Kimia. (keterangan frasa adjektif)
B Isteri pembesar itu datang dengan anak perempuannya. (frasa sendi nama : dengan anak perempuannya)
C Persatuan itu mengumpulkan kain cadar, selimut, dan pakaian. (kata kerja dengan objek)
D Rombongan peminangan dari Melaka membawa tujuh dulang barang perhiasan. (kata kerja dengan objek)

Jawapan: B


Soalan 50: Yang manakah ayat majmuk gabungan?

A Ali sangat kaya di kampung itu tetapi dia kedekut. (gabungan)
B Sungguhpun usianya masih muda, pemikirannya seperti orang dewasa. (keterangan pertentangan)
C Dia turut serta dalam aktiviti gotong-royong itu walaupun dia tidak sihat. (keterangan pertentangan)
D Perlawanan bola jaring itu tetap diteruskan meskipun hujan turun dengan lebat. (keterangan pertentangan)

Jawapan: A


Soalan 51: Ayat yang manakah yang bukan ayat terbitan?

A Buah rambutan datuk telah ranum. (ayat dasar, ayat penyata)
B Saudara tunggulah kedatangannya di pejabat (ayat terbitan : ayat suruhan)
C Bungkusan hadiah itu diterima pagi semalam (ayat terbitan: ayat pasif)
D Hantar borang penyertaan kepada pihak urus setia. (ayat terbitan : ayat suruhan)

Jawapan: A
Catatan:
Ayat terbitan ialah ayat yang telah mengalami proses pengguguran, penyusunan semula, dan proses peluasan.


Soalan 52: Yang manakah ayat yang mengalami proses pendepanan predikat?

Jawapan: D (Berkahwin dengan siapakah anak saudaranya?) Ayat asal: Anak saudaranya berkahwin dengan siapa?/ Dengan siapakah anak saudaranya berkahwin?)

Soalan 53: Padanan yang betul antara jenis unsur keterangan dalam frasa adjektif dengan contoh ayat:

I Cara : Badannya lemah dengan tiba-tiba.
II Tempat: Pisau itu tajam pada bahagian matanya.
III Keadaan: Abang selalu sibuk dengan tugasnya.
IV Tujuan: Murid-murid mesti rajin demi masa depan mereka.

Jawapan: C (X, Y, W, Z)


Soalan 54: Yang manakah ayat yang menggunakan kata nafi dengan betul?

A Bangunan itu bukan tinggi sangat.
B Rombongan itu bukan pergi ke Pulau Tioman.
C Bas pelancongan itu bukan dari Cameron Highlands.
D Teks ucapan pengetua bukan disediakan olehnya.

Jawapan : C
Catatan:
Kata nafi bukan menjadi unsur inti FN dan FSN.
Kata nafi tidak menjadi unsur inti bagi FK dan FA.

Soalan 55: Yang manakah padanan yang betul antara X dengan Y?

I Jenis ayat: S: Ayat penyata, ayat perintah, ayat seruan, dan ayat tanya
II Ragam ayat: Q: Ayat aktif dan ayat pasif
III Bentuk ayat: P: Ayat tunggal dan ayat majmuk.
IV Susunan ayat: R: Ayat biasa dan ayat songsang.

Jawapan: B (S, P, Q, S)

Soalan 56:
I mempunyai dua kata hubung atau lebih
II mempunyai lebih daripada satu jenis ayat
III mempunyai sekurang-kurangnya dua konstituen subjek dan dua konstituen predikat

Pernyataan di atas menepati citi-ciri ayat

Jawapan: B (majmuk campuran)


Soalan 57: Yang manakah ayat yang gramatis?

A Pada masa kini, kebajikan warga emas mula dibseri perhatian.
B Hingga ke hari ini belum lagi dijumpai vaksin untuk penawar penyakit demam denggi.
C Penyakit darah tinggi, kencing manis, dan jantung adalah merupakan punca utama kematian di Malaysia.
D Isu hangat yang diuar-uarkan melalui media massa pada hari ini sebenarnya berkisarkan isi ekonomi dan politik negara anggita ASEAN.

Jawapan: D
Catatan:
Maksud ayat yang gramatis ialah ayat yang sempurna, lengkap dan tepat tatabahasanya.

Jumaat, 17 Disember 2010

Analisis Soalan dan Cadangan Jawapan Soalan Morfologi Kertas 1 BM STPM 2010

Untuk tajuk Morfologi Bahasa Melayu, 10 soalan telah dikemukakan pada tahun ini (soalan nombor 33 - soalan 42). Perincian mengikut tajuk adalah seperti berikut:

1. Bentuk kata (kata tunggal, kata terbitan, kata ganda, kata majmuk) : 2 soalan
2. Golongan kata adjektif : 2 soalan
3. Golongan kata kerja : 3 soalan
4. Golongan kata tugas : 3 soalan

Cadangan jawapan:

Soalan 33 : Padanan yang betul antara contoh kata ganda dan kata terbitan:

Kata terbitan - Kata ganda
I Seruling - lelabi ( seruling - kata terbitan dengan imbuhan sisipan er, lelabi kata ganda separa)
II berdikari - jemari (berdikari ialah akronim/ kata tunggal, jemari kata terbitan imbuhan em)
III belantara - gerigi (belantara ialah kata tunggal, gerigi ialah kata terbitan imbuhan er)
IV gelanggang - sesiku (gelanggang ialah kata terbitan imbuhan sisipan el, sesiku kata ganda separa)

Jawapan untuk soalan nombor 33 : B (I dan II)

Soalan 34 : Kata hakis (daripada perkataan hapus kikis), halaju (daripada perkataan hal laju), dan ucaptama (daripada perkataan ucapan utama) merupakan kata tunggal dan akronim.

Jawapan : C (II dan IV)

Soalan 35: Yang manakah ayat yang menggunakan kata kerja aktif transitif berawalan teR-?

A Abang tersandar di tepi dinding. (kata kerja tak transitif tanpa pelengkap)
B Ayah tidak terbeli kereta mewah itu. (kata kerja transitif, kereta mewah itu ialah objek (kata nama) yang boleh dipasifkan)
C Kakak terduduk seketika setelah membaca surat itu. (kata kerja tak transitif tanpa unsur pelengkap)
D Saya tersenyum sendirian apabila mengingati peristiwa itu. (kata kerja transitif tanpa unsur pelengkap)

Jawapan: B (Ayat yang mengandungi kata kerja transitif boleh dipasifkan, iaitu mengedepankan objek. Ayat pasif : Kereta mewah itu tidak terbeli oleh ayah)

Soalan 36: Yang manakah ayat yang menggunakan kata penegas? Kata penegas atau partikel ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat, contohnya:
i. -kah, -tah, -lah (menegaskan hanya frasa predikat atau bahagiannya)
ii. juga, jua, pun, sahaja, lagi, memang

Pilihan jawapan:
I Peserta debat itu mengemukakan hujah dengan lantangnya. (kata pembenda)
II Abu seorang sahaja yang memiliki kemhairan membuat wau di kampungnya. (kata penegas)
III Pak Midun sejak awal-awal lagi tidak berkenan dengan pemuda yang merisik anaknya. (Kata penegas)
IV Pokok kelapa muda yang ditanam oleh ayah nampaknya akan mengeluarkan buah yang lebat. (kata penekan)

Jawapan: C (II dan III)


Soalan 37: Yang manakah ayat yang mempunyai pascakata yang berfungsi sebagai penekan? Kata penekan ialah bentuk yang memberikan penegasan kepada kata yang berhubung dengannya. Contoh; sesungguhnya, nampaknya, bahawasanya.

A Semua pelawat tidak dibenarkan masuk ke biliknya. (-nya ialah kata ganti nama diri ke-3)
B Pokok nangka madu itu nampaknya akan berbuah lagi. (kata penekan)
C pada kami, kejayaannya ialah hasil tunjuk ajar guru-guru. (-nya ialah kata ganti nama diri ke-3)
D Rumah neneknya terletak di antara sungai dengan kebun getah itu. (kata ganti nama diri ke-3)

Jawapan: B


Soalan 38: Contoh kata adjektif yang betul mengikut jenis kata adjektif.

Jawapan: B ( KA cara - deras, KA jarak - nyaris, KA bentuk - leper, KA ukuran - kerdil)


Soalan 39: Yang manakah ayat yang mempunyai kata kerja yang berapitan meN-...-kan yang membawa maksud membuat sesuatu?
I Encik Dolah memendekkan tempoh cutinya. (kausatif- menyebabkan jadi pendek)
II Kemalangan jalan raya itu sungguh mengerikan kami. (kausatif- menyebabkan jadi ngeri)
III Penduduk kampung itu bergotong-royong mendirikan balai raya. (membuat sesuatu)
IV Persatuan Nelayan Teluk Permai melaksanakan projek ternakan ikan secara berkelompok untuk ahli-ahlinya. (membuat sesuatu)

Jawapan: D (III dan IV)

Soalan 40: Kata yang berapitan beR-...-an yang mendukung makna berterusan ialah
I berlelehan (berterusan)
II berkibaran (berterusan)
III bertangisan (bersalingan)
IV bertempiaran (jumlah subjek yang banyak)

Jawapan: A (I dan II)

Soalan 41: Semenjak pulang dari Eropah, gaya hidupnya kebarat-baratan.

Kata yang berapitan ke-...-an dalam ayat di atas tergolong dalam

A kata nama
B kata kerja
C kata adjektif
D kata keterangan

Jawapan: C (Kata adjektif)

Soalan 42: Penggunaan kata sendi nama yang tepat:

Salam : Imran adalah di antara pelajar cemerlang sekolah itu. ( kesalahan kata sendi nama di)
Ramon: Dia baru pulang dari Jabatan Alam Sekitar.
Joseph: Daripada saat itu, mereka tidak lagi mengunjungi Tasik Biru. (kata sendi nama daripada tidak boleh hadir di hadapan kata nama yang menerangkan waktu)
Rusliza: Rumusan penyelidik tentang sikap penduduk desa itu adalah negatif.

Pelajar yang menggunakan kata sendi nama dengan betul dalam ayat di atas ialah

Jawapan: C (Ramon dan Rusliza)

Khamis, 16 Disember 2010

Analisis Soalan Penyebutan dan Pengejaan Kertas 1 BM STPM 2010

Tahun ini sebanyak 8 soalan telah dikemukakan untuk tajuk ini dan perincian mengikut subtajuk adalah seperti yang berikut:

1. Bunyi-bunyi vokal : 1
2. Bunyi-bunyi diftong/ vokal rangkap : 3
3. Bunyi-bunyi konsonan : 4

Soalan 25: Lidah diletakkan sebagaimana menghasilkan bunyi vokal belakang separuh sempit dan dengan pantas lidah digeluncurkan ke arah membunyikan vokal hadapan sempit. Keadaan bibir berubah daripada bundar menjadi hampar.

Yang manakah kata yang mengandungi bunyi yang terhasil dengan cara di atas?

Jawapan: A Kaloi

Soalan 26 : Padanan yang betul antara jenis vokal dengan kata yang mengandungi vokal tersebut;

i. vokal depan sempit : bilik, pilih
ii. vokal belakang sempit : buluh, suluh
iii. vokal depan separuh sempit : cetek, belek
iv. vokal belakang separuh sempit : bolos, borong

Jawapan: D (X, Y, W, Z)

Soalan 27: Yang manakah kata yang dimulai oleh konsonan letupan dua bibir bersuara [ b ] dan diakhiri oleh vokal belakang sempit [ u ]?

Jawapan : A (Bantu)

Soalan 28: Yang manakah kata yang mengandungi vokal rangkap?

I Paut - vokal rangkap
II Kain - vokal rangkap
III Taubat - diftong
IV Amboi - diftong

Jawapan: A (I dan II)

Soalan 29:
X: Letupan dua bibir bersuara : [ b ]
Y: letupan lelangit lembut bersuara : [ g ]

Kata yang mengandungi konsonan yang diwakili oleh X dan Y ialah:

Jawapan: A (bagus)

Soalan 30: Yang manakah ayat yang mempunyai kata yang mengandungi diftong?

I Kemerduan suaranya mengagumkan. (vokal rangkap)
II Biarkan dia berpaut pada dahan pokok. (vokal rangkap)
III Ikatan persaudaraan mereka erat sekali. (diftong)
IV Penonton kehairanan menyaksikan pertunjukan sarkas itu. (diftong)

Jawapan : D (III dan IV)

Soalan 31:
X: Letupan gusi tak bersuara: [ t ]
Y: letupan lelangit lembut tak bersuara : [ k ]

Padanan yang betul bagi X dan Y ialah:

Jawapan: C [ t ], [ k ]

Soalan 32: Yang manakah pasangan kata yang kedua-duanya mengandungi konsonan sengauan?

A batuk, nakal
B Lebah, tolong
C Simpan, gagah
D Masuk, bangkit

Jawapan: D (Masuk, bangkit)

Semoga jawapan dan analisis di atas dapat dimanfaatkan.

Analisis Soalan Dinamika Bahasa Melayu Kertas BM1 STPM 2010

Untuk tajuk Dinamika Bahasa, 7 soalan telah dikemukakan dalam soalan Bahasa Melayu Kertas 1 pada tahun ini (soalan nombor 18 hingga soalan 24). Perincian mengikut tajuk adalah seperti yang berikut:

1. Variasi bahasa - 1 soalan
2. Laras bahasa - 2 soalan
3. Wacana - 1 soalan
4. Retorik - 2 soalan
5. Kesantunan Berbahasa - 1 soalan

Analisis dan cadangan jawapan bagi soalan 18 hingga soalan 24:

Soalan 18: Padanan yang betul antara bahasa biasa dengan bahasa istana:

bahasa biasa - bahasa istana

pergi - berangkat
hadiah - persembahan
sakit - geringJawapan untuk soalan 18 - A (berangkat, hadiah, gering)

Soalan 19 : Faktor yang menentukan pemilihan sesuatu laras bahasa ialah konteks, kosa kata khusus, fokus atau tajuk perbincangan. Latar belakang penutur sama ada dia seorang yang kaya, miskin, berkedudukan dan sebagainya tidak menentukan pemilihan laras.

Jawapan : D (latar belakang penutur)Soalan 20: Ciri-ciri laras iklan dan perbezaannya dengan laras akademik. Antara ciri laras iklan ialah menggunakan ayat yang ringkas dan terdapat penyimpangan dari aspek tatabahasa, manakala ciri laras akademik pula ialah laras ini menggunakan ayat yang lengkap dan betul susunan tatabahasanya. Laras akademik menggunakan bahasa baku.

Jawapan : C (II dan III)Soalan 21: Yang manakah padanan yang betul antara fungsi penanda wacana dengan contohnya?

A. menunjukkan maksud pertentangan : malahan, sebaliknya, namun
B. menunjukkan maksud musabab: oleh sebab, dengan itu, bahkan
C. menunjukkan maksud waktu: ketika, sementara itu, lantas
D. menunjukkan maksud tambahan: di samping itu, selanjutnya, lebih-lebih lagi

Jawapan : D
(Catatan: perkataan yang berwarna merah ialah contoh penanda wacana yang tidak tepat)

Soalan 22: Nyatakan jenis retorik P yang mempunyai ciri-ciri berikut:
i. mempunyai takrifan dan huraian
ii. bertujuan untuk memindahkan idea atau maklumat daripada seseorang kepada seseorang
iii. terdapat contoh untuk menjelaskan maklumat

Jawapan: B (pendedahan)


Soalan 23: Petikan yang menggunakan retorik penghujahan ialah petikan di bawah:

Jawapan: D: Virus misteri radang paruparu akibat Sindrom Pernafasan Yang Teruk telah mengorbankan nyawa yang banyak (fakta). Sindrom ini menyebabkan kebimbangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, penyakit ini mudah berjangkit dan tiada penawarnya. Kerajaan mestilah mengambil tindakan tegas dengan mengkuarantinkan mereka yang baru pulang dari negara yang dilanda penyakit tersebut (hujah).


Soalan 24: Padanan yang betul antara rujukan kehormat dengan orang yang disapa;

Yang Teramat Mulia - Tengku Mahkota
Tuan Yang Terutama - Yang Dipertua Negeri
Yang Amat Berhormat - Ketua Menteri
Yang Berhormat - Pegawai Kewangan Negeri

Jawapan : A (Q, R, S, P)

Rabu, 15 Disember 2010

Cadangan jawapan soalan Bahasa Melayu Kertas 1 STPM Tahun 2010 (Asal Usul dan sejarah Perkembangan Bahasa Melayu)

Untuk tajuk Asal Usul, Rumpun dan Perkembangan Bahasa Melayu, 7 soalan telah dikemukakan pada tahun ini (soalan nombor 11 - 17). Perincian mengikut tajuk adalah seperti berikut:

1. Asal usul dan rumpun kekeluargaan BM - 2 soalan
2. Bahasa Melayu Kuno - 1 soalan
3. Bahasa Melayu Moden - 2 soalan
4. Perancangan Bahasa - 2 soalan

Cadangan jawapan:

Soalan 11 adalah tentang cabang bahasa Austris, iaitu bahasa Austroasia, Bahasa Austronesia dan Bahasa Tiber-Chino.
Jawapan untuk soalan 11 - D (Tibet-China)

Soalan 12 : Golongan bahasa Nusantara yang diwakili oleh golongan Sumatera, antaranya ialah Bahasa Nias, Batak, Lampung dan Orang Laut.
Jawapan : C (Sumatera)

Soalan 13: Susunan batu bersurat mengikut tarikh penemuan ialah Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang, batu bersurat di Kota Kapur, Pulau Bangka, batu bersurat di Gandasuli, Jawa tengah, dan batu bersurat di Minye Tujuh, Acheh.
Jawapan : D (IV, III, II, I)

Soalan 14: Dalam perancangan bahasa melayu, penerbitan buku Tatabahasa Dewan, Kamus Dewan dan Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia merupakan bukti kejayaan usaha pengekodan.
Jawapan : C

Soalan 15: Tujuan penubuhan organisasi X (Pejabat Karang Mengarang) ialah, menambah bahan bacaan umum, memperbanyak buku sekolah Melayu, mengadakan perkhidmatan perpustakaan bergerak ke kampung-kampung. Ketua Pengarang dan Penterjemah Kanan organisasi ini ialah Pendeta Za'ba (Zainal Abidin bin Ahmad)
Jawapan: C (Pejabat Karang Mengarang)

Soalan 16: Dalam perancangan bahasa, proses pengekodan merujuk kepada proses penghasilan satu variasi bahasa standard yang sempurna dari aspek sebutan, ejaan, tatabahasa, dan makna.
Jawapan : A (pengekodan)

Soalan 17: Susunan sistem ejaan bahasa Melayu yang betul mengikut kronologi:
Ejaan Wilkinson, Ejaan Za'ba, Ejaan Kongres, Sistem Ejaan Baharu Bahasa Malaysia.
Jawapan : B (II, IV, III, I)

Analisis Soalan Bahasa Melayu Kertas 1 STPM 2010

Hari ini selesailah sudah peperiksaan STPM untuk tahun 2010 dengan kertas Bahasa Melayu 1 sebagai subjek yang menutup tirai STPM tahun ini. Apabila melihat wajah pelajar yang keluar dari dewan peperiksaan setelah selesai peperiksaan dengan penuh ceria, saya mengandaikan bahawa mereka dapat menjawab soalan dengan baik. Syukur Alhamdulillah.

Analisis keseluruhan mengikut bahagian:
1. Pemahaman - 10 soalan (2 petikan, 1 carta alir)
2. Asal usul dan sejarah perkembangan BM - 7 soalan
3. Dinamika BM - 7 soalan
4. Sistem penyebutan dan pengejaan - 8 soalan
5. Morfologi - 10 soalan
6. Sintaksis - 15 soalan
7. Semantik - 3 soalan

JUMLAH - 60 soalan

sambungan.. cadangan jawapan untuk setiap bahagian.

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...