Ahad, 20 Mei 2007

ANALISIS KESALAHAN BAHASA

Soalan Analisis Kesalahan Bahasa dikemukakan dalan Kertas 2 Bahagian D. Soalan ini menghendaki calon mengenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan yang diberi, menjelaskan sebab kesalahan itu, dan membetulkannya.
Perkara-perkara penting tentang Analisis Kesalahan Bahasa:
• 15 Markah
• Kenal pasti 5-7 kesalahan bahasa dalam petikan
• Kemukakan sebab kesalahan
• Tulis pembetulan bagi kesalahan tersebut
Jenis-jenis Kesalahan Bahasa Yang Sering Dikemukakan:
1.Kesalahan ejaan:
- kata Melayu asli
- kata pinjaman(Bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa serumpun)

2. Kesalahan morfologi
- Kata sendi nama
- Kata bilangan
- Kata pemeri
- Kata kerja
- Hukum D-M
- Frasa yang lewah

3. Kesalahan sintaksis:
- Ayat tergantung (ayat tanpa subjek/ ayat tanpa predikat)
- Ayat pasif ganti nama diri
- Struktur ayat tidak tepat
- Ayat yang kabur/ menyimpang makna
Contoh kesalahan:
- Di antaranya lebuh raya
- menelan berbilion
- berbillion
- Prasarana itu juga memanfaatkan pengguna
- Menghubungi antara satu tempat
(STPM 2001)

- adalah universiti
- terletak antara bandar raya pintar dengan …..
- di kedua buah kampus
- pelajar universiti lain tidak dapat dinikmati
- Dengan adanya tenaga pengajar …. dan sokongan padu daripada kakitangan pentadbiran.
(STPM 2002)

- seperti didakwa
- mereka timbulkan
- sebahagian besar anak-anak muda
- mengharapkan kepada
- setiap orang belia
(STPM 2003)

- Setiap orang pekerja
- Bagi kakitangan yang belum menerimanya diminta menghubungi
- menyatakan yang
- memperindahkan
- pamiran
(STPM 2004)

- berusaha menjadikan
- adalah asas penting
- di abad ke-21
- negara kita miliki
- optimistik pada perubahan
- merintis kepada perubahan
(STPM 2005)

- berusaha melahirkan
- menghormati kepada ibu bapa
- anti-sosial
- Manakala
- punca tidak kurang pentingnya
- kedua faktor tersebut
(STPM 2006)
Tugasan:
Cari jawapan dan bandingkan jawapan anda dengan jawapan yang akan saya sediakan. Anda juga boleh menjawab dengan menggunakan ruangan komen pada bahagian bawah ini.

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...