Jumaat, 16 Disember 2011

Analisis Soalan dan Jawapan Cadangan Soalan Sintaksis Kertas Bahasa Melayu 1 STPM 2011

Untuk tajuk Sintaksis Bahasa Melayu, 13 soalan telah dikemukakan pada tahun ini (soalan nombor 44 - soalan 56).

Analisis soalan:

Soalan 44 : Yang manakah contoh yang betul bagi ayat tanya tertutup dan ayat tanya terbuka?

Jawapan: : C
Ayat tanya tertutup: Petani diberi subsidi lagi?
Ayat tanya terbuka: Siapakah yang membenarkan dia masuk?

Catatan: Ayat tanya tertutup ialah ayat yang memerlukan jawapan ya atau tidak/ bukan.
Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang jawapannya tidak terhad kepada perkataan ya atau tidak/ bukan tetapi sebaliknya bergantung pada maksud yang terkandung dalam ayat tanya tersebut.

Soalan 45 : Yang manakah ayat yang mempunyai frasa adjektif yang berfungsi sebagai frasa nama subjek?

I Panas baran membawa padah.
II Kusut-masai rambut pengemis itu.
III Merah jambu warna kegemaran saya.
IV Pucat lesi pesakit kanser di wad hospital itu.

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

Jawapan : B (I dan III)

Analisis jawapan:
I Panas baran membawa padah. [Sifat panas baran] s [membawa padah]p - pengguguran unsur dalam frasa nama.
II Kusut-masai rambut pengemis itu. [Rambut pengemis itu] s [kusut-masai] p - pendepanan predikat.
III Merah jambu warna kegemaran saya. [Warna merah jambu] s [warna kegemaran saya]p - pengguguran unsur dalam frasa nama.
IV Pucat lesi pesakit kanser di wad hospital itu. [Pesakit kanser] s [pucat lesi di wad hospital itu]p - pedepanan predikat.


Soalan 46:

Ke
buluran meninggalkan kesan yang lebih buruk kerana orang yang lapar sanggup melakukan apa-apa sahaja untuk mengisi perut mereka.

Ayat di atas ialah ayat majmuk

A campuran
B keterangan
C pancangan relatif
D pancangan komplemen

Jawapan: A (ayat majmuk campuran iaitu ayat majmuk yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, iaitu terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk, atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk.)


Soalan 47:
-Mengandungi 2 kata penghubung ayat
-Mengandungi sekurang-kurangnya 2 konstituen subjek dan dua konstituen predikat.

Yang manakah ayat yang mengandungi ciri-ciri atas?

A Banglo mewah di tepi bukit yang tinggi itu ialah milik Datuk Hamid.
B Pelukis muda dari utara tanah air itu suka berkarya untuk kepuasan dirinya. (untuk dalam ayat ini berfungsi sebagai kata sendi nama, bukan kata penghubung ayat)
C Burung helang yang besar itu terbang rendah kerana ingin menyambar seekor ayam.
D Demi mempertahankan maruah negara, pejuang-pejuang dahulu sanggup berkorban nyawa.

Jawapan: C (mempunyai dua kata penghubung ayat iaitu yang dan kerana)


Soalan 48: Yang manakah ayat yang gramatis?

A Dengan melaksanakan projek itu, meningkatkan ekonomi penduduk tempatan. (tiada subjek)
B Untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian, memerlukan modal yang besar. (tiada subjek)
C Dengan adanya aktiviti kitar semula dapat mengelakkan berlakunya pembaziran sumber. (tiada subjek)
D Untuk memperoleh pendapatan, banyak sekali bidang pekerjaan yang boleh diterokai oleh siswazah.

Jawapan: D

Catatan:
Maksud ayat yang gramatis ialah ayat yang sempurna, lengkap dan tepat tatabahasanya.

Soalan 49: Yang manakah ayat yang boleh dipasifkan?

A Encik Din sedang mengelamun di luar pejabatnya.
B Bandar raya Kuala Lumpur membangun dengan pesat.
C Saya menghadiahkan sehelai selendang kepada Puan Salmi.
D Penyanyi pujaan itu sedang bernyanyi sambil menari di atas pentas.

Jawapan: C
Analisis:
Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek dan terhasil daripada ayat yang mengandungi kata kerja transitif sahaja. Hanya ayat C sahaja yang boleh dipasifkan, iaitu : Sehelai selendang (objek) telah saya hadiahi kepada Puan Salmi daripada ayat aktif: Saya menghadiahkan sehelai selendang kepada Puan Salmi.

Soalan 50: Yang manakah padanan yang betul antara pola ayat dasar dengan contoh ayatnya?

I FN + FN - Y - [Ceritanya]FN [hanya alasan].FN
II FN + FK - Z - [Ciptaan sains]FN [memudahkan kehidupan manusia].FK
III FN + FA - W - [Suaminya]FN [tinggi lampai]. FA
IV FN + FSn - X - [Namanya]FN [di atas sekali].FSn

Jawapan: D (Y, Z, W, X)

Soalan 51: Yang manakah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif tanpa pelengkap?


A Dia kini berada di luar negara.
B Ayah suka berkebun pada masa lapang.
C Pelajar itu berterima kasih kepada gurunya.
D Kesihatan ibu itu beransur baik sejak kepulangan anaknya.

Jawapan: B
Catatan:
Pelajar boleh menggunakan Kaedah Noktah untuk memudahkan analisis mengenal pasti kata kerja tak transitif tanpa pelengkap atau berpelengkap. Sekiranya tanda noktah diletakkan selepas sesuatu kata kerja, ayat tersebut sudah lengkap atau tepat, hal ini bermakna ayat itu mengandungi kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.


Soalan 52: Yang manakah ayat dasar?

A Anak ikan kelisa itu telah mati.
B Jemput ke rumah petang ini jika ada kelapangan.
C Dialah yang cemerlang dalam peperiksaan STPM.
D Ali dan Ramu berjiran sejak kawasan itu diteroka.


Jawapan: A
Catatan:
Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber kepada pembentukan ayat dalam bahasa Melayu. Ayat dasar terdiri daripada ayat penyata sahaja, ayat aktif dan ayat yang mempunyai satu klausa sahaja (ayat tunggal). Ayat B bukan ayat dasar kerana ayat ini ialah ayat silaan. Ayat C dan D pula ialah ayat majmuk, iaitu ayat terbitan yang terhasil melalui proses peluasan dan proses pengguguran.


Soalan 53: Yang manakah ayat keterangan syarat?

A Isterinya bekerja keras untuk menambah pendapatan keluarga. (Keterangann tujuan)
B Budak miskin itu berusaha dengan bersungguh-sungguh sehingga berjaya. (Keterangan akibat)
C Kami akan menunaikan fardu haji pada tahun hadapan seandainya tidak ada aral melintang. (Keterangan syarat)
D Pak Hassan dan keluarganya berpindah juga ke bandar walaupun berat hatinya untuk meninggalkan kampung. (Keterangan pertentangan)

Jawapan: C

Soalan 54:

Ayat keterangan + Ayat relatif

Yang manakah ayat yang menepati binaan di atas?

A Kakak menyatakan bahawa nasi yang ditanaknya hangit. (ayat komplemen + ayat relatif)
B Mak Siti membuat kek yang akan menjadi hidangan pengantin. (ayat relatif sahaja)
C Ayahnya datang dengan menaiki kereta sewa yang dipandu oleh seorang wanita. (ayat keterangan + ayat relatif)
D Pelajar cemerlang itu menjelaskan bahawa kejayaan yang dicapainya adalah atas berkat doa ibu bapanya. (Ayat komplemen + ayat relatif)

Jawapan : C

Soalan 55:
Yang manakah padanan yang betul antara contoh ayat dengan jenis keterangan dalam jadual di atas?

I Andai kata berjaya, penyelidik itu akan terkenal di seluruh dunia. R - Keterangan syarat
II Setelah pertunjukan tamat, orang ramai bertepuk tangan. Q - Keterangan waktu
III Dengan basikal orang tuanya itu, dia ke sekolah. S - Keterangan cara
IV Bagi memastikan projek itu berjaya, bilangan pekerja perlu ditambah. P - Keterangan tujuan

Jawapan: C (R, Q, S, P)

Soalan 56:
Yang manakah padanan yang betul antara perasaan dengan contoh ayat seru dalam jadual di atas?

I Perasaan marah - R - Cis, sanggup engkau berbuat durjana!
II Perasaan sedih - S - Aduhai, sia-sia saja menasihatinya!
III Perasaan kagum - P - Wah, tingginya menara itu!
IV Perasaan terkejut - Q - Eh, adik sudah pandai mengira!

Jawapan: D (R, S, P, Q)


Rabu, 23 November 2011

Cadangan Jawapan Soalan Bahagian D (Alih Bentuk Teks) Bahasa Melayu Kertas 2 STPM 2011

Syukurlah, peperiksaan untuk Bahasa Melayu Kertas 2 STPM (910/2) telah selesai petang tadi. Soalan yang dikemukakan bukanlah soalan yang asing bagi pelajar-pelajar saya, juga calon-calon STPM yang lain.

Soalan Bahagian D misalnya, iaitu soalan Analisis Kesalahan Bahasa yang memerlukan calon mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan dan menjelaskan sebab kesalahan serta membuat pembetulan, mengemukakan kesalahan-kesalahan biasa yang sering ditanya dalam peperiksaan sebelum ini. Tidaklah menjadi suatu yang mustahil untuk calon memperoleh markah yang tinggi (cemerlang) untuk bahagian ini, iaitu antara 12 hingga 15 markah. Markah yang diperuntukkan untuk bahagian ini ialah 15 markah.

Petikan yang dikemukakan:

Bidang kurikulum dan kokurikulum saling berkait rapat antara satu dengan yang lain. Selain bidang kurikulum, kokurikulum juga penting sebagai agen pengimbang yang dapat mengenengahkan potensi, bakat, kepemimpinan, dan minat pelajar. Kokurikulum adalah merupakan wadah yang paling berkesan untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, terutamanya dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, rohani, intelek, dan emosi. Dengan adanya aktiviti sukan, aktiviti persatuan, dan aktiviti badan beruniform, kemahiran berkomunikasi, daya kepemimpinan, dan penjanaan idea dapat ditingkatkan. Aktiviti kokurikulum juga dapat menjanakan kreativiti dan memupuk kemahiran pelajar. Dengan itu, dapat menimba pelbagai ilmu tambahan. Oleh sebab itu, Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa memikirkan cara untuk memajukan lagi bidang kokurikulum kerana didapati semua kegiatan ini memberikan manfaat kepada pelajar selain menjadi syarat untuk ke universiti.

Saya telah mengesan 5 kesalahan yang terdapat dalam petikan, sebagai mana frasa/ perkataan yang berhuruf condong dan ditebalkan di bawah;

Bidang kurikulum dan kokurikulum saling berkait rapat antara satu dengan yang lain. Selain bidang kurikulum, kokurikulum juga penting sebagai agen pengimbang yang dapat mengenengahkan potensi, bakat, kepemimpinan, dan minat pelajar. Kokurikulum adalah merupakan wadah yang paling berkesan untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, terutamanya dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, rohani, intelek, dan emosi. Dengan adanya aktiviti sukan, aktiviti persatuan, dan aktiviti badan beruniform, kemahiran berkomunikasi, daya kepemimpinan, dan penjanaan idea dapat ditingkatkan. Aktiviti kokurikulum juga dapat menjanakan kreativiti dan memupuk kemahiran pelajar. Dengan itu, dapat menimba pelbagai ilmu tambahan. Oleh sebab itu, Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa memikirkan cara untuk memajukan lagi bidang kokurikulum kerana didapati semua kegiatan ini memberikan manfaat kepada pelajar selain menjadi syarat untuk ke universiti.

Antara kesalahan yang telah dikenal pasti:

1. ...saling berkait rapat...
2. ...yang dapat mengenengahkan potensi...
3. ...adalah merupakan wadah...
4. Dengan itu, dapat menimba pelbagai ilmu tambahan -
5. ...memajukan lagi bidang kokurikulum...

Analisis sebab kesalahan:
1. ...saling berkait rapat...
Jenis kesalahan: unsur lewah, frasa "berkait rapat" sudah membawa maksud bersalingan, tidak perlu menggunakan perkataan "saling".

Cadangan jawapan: saling berkait/ berkait rapat

2. ...yang dapat mengenengahkan potensi...
Jenis kesalahan: Kesalahan imbuhan. Kata dasar bagi perkataan "mengetengahkan" ialah "ke tengah", bukan "ke nengah". Jikapun berlaku perubahan pada huruf awal kata dasar yang bermula dengan huruf p, t, k dan s dalam proses pengimbuhan, yang berubah hanyalah bunyi pertama sahaja.

Cadangan jawapan: mengetengahkan

3. ...adalah merupakan...
Jenis kesalahan: kesalahan kata pemeri. Kata pemeri "adalah" hanya boleh digunakan sebelum kata sendi nama dan kata adjektif sahaja, bukan kata kerja.

Cadangan jawapan: ... kokurikulum merupakan wadah...

4. Dengan itu, dapat menimba pelbagai ilmu tambahan -

Jenis kesalahan: kesalahan struktur ayat/ ayat tergantung/ ayat yang tidak mempunyai subjek.

Cadangan jawapan: Dengan itu, pelajar dapat menimba pelbagai ilmu tambahan.

5. ...memajukan lagi bidang kokurikulum...

Jenis kesalahan: kesalahan frasa kerja transitif. Kata kerja "memajukan" ialah kata kerja transitif yang perlu diikuti oleh objek (kata nama), bukan kata sendi nama.

Cadangan jawapan: ...memajukan bidang kokurikulum lagi...

Catatan:
Semua jawapan di atas hanyalah jawapan dari kaca mata saya, bukan jawapan yang dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.

Ahad, 3 Julai 2011

Menyampaikan isi karangan

Cadangan Isi Langkah : melalui penguatkuasaan undang-undang

APA?
-Penguatkuasaan undang-undang

BAGAIMANA?
- buat pemantauan di sempadan.
- tangkap pendatang asing tanpa izin
- hantar mereka pulang
- kenakan hukuman berat kepada penduduk tempatan yang melindungi mereka


MENGAPA?
- ingatkan pekerja asing tentang kesukaran memasuki negara ini
- berikan kesedaran kepada rakyat negara ini tentang hukuman yang bakal dihadapi


APA KESAN SELANJUTNYA?
Jika penguatkuasaan undang-undang ini berkesan, kemasukan pekerja asing akan berkurang.

CONTOH PENULISAN ISI KARANGAN YANG LENGKAP:

Langkah mengatasi masalah kehadiran pendatang asing tanpa izin ini adalah melalui tindakan penguatkuasaan undang-undang.(Sebut isi) Sehubungan dengan itu, pihak berkuasa hendaklah membuat pemantauan yang berterusan di sempadan negara untuk menangkap mereka. Pendatang asing yang dapat ditangkap akan dihantar pulang dan dikenakan hukuman yang berat ke atas mereka. Hukuman yang berat juga wajar dikenakan kepada penduduk tempatan yang melindungi mereka Tindakan sebegini dapat mengingatkan pekerja asing tentang kesukaran memasuki negara ini dan turut memberikan kesedaran kepada rakyat negara ini tentang hukuman yang bakal dihadapi sekiranya mereka membantu pendatang tersebut. (Hurai isi) Jika penguatkuasaan undang-undang seperti ini berkesan, kemasukan pekerja asing sudah pasti akan berkurang. (Simpul isi) [100 patah perkataan]

INGAT!: Soalan berbentuk cadangan memerlukan huraian yang menggunakan perkataan hendaklah /sewajarnya/ perlulah/ mestilah/ haruslah dll


Contoh Isi Faktor: Punca remaja terjebak dalam gejala sosial: Kelalaian ibu bapa melaksanakan tanggungjawab mereka.

Punca utama masalah remaja terjebak dalam gejala sosial ialah kelalaian ibu bapa dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. (Nyatakan isi) Kini, ibu bapa sibuk bekerja dan tiada masa untuk mendidik anak-anak dengan sempurna. Sejak kecil kebanyakan ibu bapa mengalihkan tanggungjawab menjaga anak-anak mereka kepada pengasuh. Waktu untuk ibu bapa berada di rumah bersama-sama keluarga yang terbatas menyebabkan kenakalan anak-anak tidak dapat dipantau oleh ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Anak-anak pula berasa ibu bapa tidak menyayangi mereka, lantas melakukan sesuatu yang agresif untuk menarik perhatian ibu bapa mereka. (Hurai isi) Sekiranya kenakalan anak-anak tidak dipantau, kenakalan itu mungkin akan membenihkan gejala sosial yang lebih serius. (Simpul isi)
[97 patah]

Contoh Isi Kesan: Kesan kemasukan pekerja asing di negara ini: Budaya hidup masyarakat tempatan tercemar

Budaya hidup masyarakat tempatan turut tercemar akibat kemasukan pekerja asing di negara ini. (Sebut isi) Perkara ini berlaku kerana pekerja asing pasti akan mengamalkan budaya hidup mereka di negara ini, yang kebanyakannya bertentangan dengan budaya hidup masyarakat tempatan. Contohnya, budaya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, tingkah laku yang kasar, dan berbagai-bagai perlakuan di luar batas susila ketimuran boleh mempengaruhi anak-anak muda tempatan untuk meniru gelagat mereka. Perkara ini bukan sahaja berlaku di kota-kota besar di negara kita, malah kini sudah menular ke kampung. (Hurai isi) Ini bererti, jika kemasukan pekerja asing dibiarkan berleluasa, tidak mustahil budaya sopan santun yang menjadi identiti masyarakat tempatan akan hilang. (Simpul isi)
[102 patah perkataan]

Contoh frasa yang boleh digunakan dalam penulisan isi karangan

1) Faktor ibu bapa yang sibuk menjadi punca utama….
2) Pelbagai punca yang dikenal pasti….
3) Punca utama masalah… ialah….
4) Pertambahan bilangan kenderaan juga menjadi faktor…
5) Terdapat pelbagai langkah yang dapat dijalankan…
6) Salah satu langkah yang paling berkesan ialah…
7) Selain itu, faktor…
8) Di samping itu, sikap remaja juga…
9) Selain itu, kerajaan juga…
10) Langkah lain yang boleh diambil termasuklah….
11) Penguatkuasaan undang-undang ialah langkah terbaik bagi menangani masalah pencemaran alam sekitar.

Frasa yang boleh digunakan dalam huraian isi karangan

1) Hal ini berlaku kerana…
2) Hal ini demikian kerana…
3) Hal ini disebabkan oleh…
4) Walaupun begitu,
5) Dengan kata lain,
6) Seharusnya kita sebagai…
7) Sehubungan dengan itu…
8) Namun demikian, perkara itu….
9) Namun begitu, hal ini….
10) Sungguhpun begitu hal ini…


Untuk Menyatakan Contoh dalam Karangan

1) Menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh……..kes….
2) Masyarakat boleh membantu dalam usaha untuk mengatasi….ini,misalnya….
3) ……..kes terbaharu ialah….
4) Sebagai contoh….

PANDUAN MEMBUAT KESIMPULAN

Kesimpulan yang baik akan diberikan 3 markah. Antara perkara yang perlu diberikan pertimbangan semasa menulis kesimpulan adalah seperti yang berikut.
• Menyimpulkan perkara yang ditulis dan memberikan pandangan
• Masukkan peribahasa, cogan kata, statistik, pendapat tokoh yang berwibawa yang berkaitan
• Bebas daripada kesalahan bahasa

AYAT 1 : Sentuh semula isu (ayat lain)
AYAT 2-4 : Ulas sedikit isi
AYAT 5 : Beri pandangan( harapan/ cadangan/ amaran)
Bahan sokongan (pepatah/ cogan kata dll)

Contoh Kesimpulan:
Kepentingan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah.

Kesimpulannya, penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dapat membantu pembentukan jati diri mereka. Melalui aktiviti tertentu, pengetahuan dan pengalaman pelajar akan bertambah. Selain itu, generasi muda yang berdisiplin dan bertanggungjawab dapat dilahirkan. Nilai-nilai tersebut amat penting untuk melahirkan modal insan yang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara pada masa akan datang. Oleh sebab itu, Menteri Pelajaran Malaysia, pernah menyatakan bahawa penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum amat penting untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek, sekali gus bertepatan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
[87 patah perkataan]

Selamat menulis karangan yang baik dan berkesan!

Panduan menghasilkan karangan STPM yang mantap

1. Bagaimanakah pendahuluan karangan yang baik?

 Menyatakan gambaran umum tentang isu atau fokus soalan.
 Tidak memasukkan isi karangan dalam pendahuluan.
 Pendahuluan tidak harus terlalu panjang atau terlalu pendek.
 Panjang pendahuluan, lebih kurang 80 patah perkataan.

AYAT 1 : Sebut isu secara umum/ latar belakang isu yang berkaitan tajuk
AYAT 2-4: Ulas isu + huraian
AYAT 5 : Bayangan kehendak soalan [≥ 80 patah]


2. CONTOH PENYAMPAIAN PENDAHULUAN

Kehendak soalan: Manfaat yang diperoleh negara yang menganjurkan kejohanan sukan di peringkat antarabangsa.

(1) Kejohanan sukan di peringkat antarabangsa telah berlangsung sejak dahulu. (Sebut isu secara umum) (2) Antara kejohanan sukan yang popular ialah Sukan Olimpik, Sukan Komanwel, Kejohanan Badminton Piala Thomas, Bola Sepak Piala Dunia, dan lain-lain. (3) Untuk menganjurkan kejohanan sukan yang sedemikian, negara memerlukan wang yang banyak, khususnya bagi menyediakan prasarana sukan yang lengkap dan terkini. (4) Meskipun begitu, banyak negara telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah bagi kejohanan sukan yang berprestij itu. (Ulas isu + huraian) (5) Situasi ini menunjukkan bahawa negara yang terpilih menjadi tuan rumah akan memperoleh berbagai-bagai manfaat daripada penganjuran sukan tersebut. (Bayangan kehendak soalan) [84 patah perkataan]

Contoh Ayat Pertama Pendahuluan Karangan

Sekiranya anda menghadapi masalah hendak memulakan ayat dalam karangan, contoh di bawah boleh anda gunakan! [Ingat! Latihan yang banyak akan memahirkan kita.]
(A)
1. Pendapatan negara banyak bergantung kepada industri…(ISU)…..
2. Sejak dahulu lagi, industri …(ISU)…..merupakan sektor yang penting.
3. Tidak dapat dinafikan bahawa industri …(ISU)…... di Malaysia sangat penting.
4. Perkembangan …(ISU)…..yang pesat umumnya membawa manfaat kepada manusia atau penduduk di sesebuah negara.
5. Sejak sedekad kebelakangan ini, Malaysia …(ISU)…..
6. Dalam kehidupan dunia moden sekarang, …(ISU)…..Memang tidak dinafikan bahawa…(ISU)…..
7. …(ISU)…..memang telah lama diamalkan di negara ini.
8. …(ISU)….. memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat hari ini.


(B)
1. Dalam era sains dan teknologi ini, gejala …(ISU)…..kian hari kian berleluasa.
2. …(ISU)…..adalah merupakan satu topik yang hangat diperkatakan oleh orang ramai sejak kebelakangan ini.
3. Dewasa ini, adalah amat menyedihkan apabila berlakunya …(ISU)….. di Malaysia.
4. Kita tidak dapat menolak hakikat bahawa kes …(ISU)….. ini semakin meningkat.
5. Sejak akhir-akhir ini, …(ISU)…...menjadi isu yang hangat diperkatakan.
6. Masalah …(ISU)….. menjadi semakin membimbangkan beberapa tahun kebelakangan ini berbanding dua atau tiga dekad yang lalu.
7. Dalam kehidupan dunia moden sekarang, …(ISU)…...
8. Memang tidak dapat dinafikan bahawa …(ISU)…..

PANDUAN MENGHURAIKAN ISI KARANGAN YANG MANTAP:

Contoh huraian isi karangan

1. Nyatakan isi (Contoh isi :Penguatkuasaan undang-undang)

2. Nyatakan sebab anda berpendapat sedemikian?

a) Jawab soalan: Bagaimana ? (cara untuk laksana)
-pemantauan
-denda
-gantung lesen
-hentikan perkhidmatan


Mengapa? (sebab)
-kehidupan sempurna
-menimbulkan kesedaran
-pengajaran

b) Maklumat sokongan
-Contoh
-Peratus
-Statistik
-Pendapat orang
-Peribahasa
-Cogan kata
-Hadis


3 Rumusan kecil bagi setiap perenggan, iaitu selepas anda menghuraikan isi (mengikut kesesuaian)

Penulisan Karangan Bahasa Melayu STPM

Penulisan karangan secara tidak langsung akan memberikan gambaran tentang cara berfikir, kematangan idea, dan penguasaan bahasa penulisnya. Dari aspek yang lain pula, tahap ilmu pengetahuan, maklumat dan keupayaan penulis memanfaatkannya dapat diukur melalui penulisan karangan. Meskipun begitu, pelajar yang dapat menghasilkan karangan sedemikian amat kecil bilangannya walaupun sudah berada pada tahap pembelajaran prauniversiti.

Disiplin Penulisan Karangan:

1. Karangan pada peringkat STPM adalah antara 650 hingga 700 patah perkataan (50 markah), iaitu:

- 1 pendahuluan - anggaran 70 hingga 80 patah perkataan
- 6 isi karangan - setiap isi, 80 hingga 90 patah perkataan
- 1 kesimpulan - anggaran 70 hingga 80 patah perkataan

2. Tiada kesalahan ayat dan frasa
3. Mematuhi format, khususnya bagi karangan berformat
4. Karangan dinilai berdasarkan perkara yang berikut:

a) Pendahuluan (P) + Isi (I) + Kesimpulan (K) = Kerelevanan (R) [21 m]
P = 3 m; I = 15 m @ 3m ; K = 3m)
b) Pengolahan (P) = [14 m]
c) Kebahasaan (B) = [15 m]
Jumlah = 50 markah

Peringatan: Markah akan ditolak sekiranya karangan kurang daripada 650 patah perkataan (maksimum sehingga 6 markah boleh ditolak).

5. Bagi karangan yang lebih daripada 700 patah perkataan pula, bahagian yang lebih itu tidak akan dibaca.

Khamis, 20 Januari 2011

MEMORANDUM MEMPERTAHANKAN NOVEL INTERLOK

Kepada:
YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Mohd. Yassin
Timbalan Perdana Menteri Malaysia

Isu novel Interlok yang hangat diperkatakan sekarang sehingga melibatkan campur tangan politik dan badan bukan kerajaan perlu ditangani dengan bijaksana dan berhemah. Percampuran antara politik dengan bidang persuratan dan pendidikan secara keterlaluan hanya akan menimbulkan pergeseran yang tidak berkesudahan.

Bagi menangani kemelut tersebut, Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) telah menganjurkan Dialog Novel Interlok pada 8 Januari 2010, bertempat di rumah PENA yang dihadiri para sarjana sastera dan penulis tanah air. Ahli Panel terdiri daripada pengkaji sastera dan penulis, Dr.Ilias Zaidi, Dr.Fatimah Busu dan Penerima Anugerah Penulis Muda Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA), Syed Mohd. Zakir S. Othman dan dipengerusikan oleh Presiden PENA, Sdr. Mohamad Saleeh Rahamad. Antara sarjana yang turut serta ialah Profesor Dato’ Dr. Md Salleh Yaapar, Dr. Mohd.Hanafi Ibrahim, Dr. Fatimah Busu, Dr. Norhayati Abd. Rahman, Profesor Dr. Wan Abu Bakar Wan Abas, dan Profesor Madya Datuk Dr Mohd Ali Hassan.

PENA juga telah menemui Sasterawan Negara (SN), Datuk Abdullah Hussain pada 18 Disember 2010, di rumah anaknya di Puchong yang diwakili oleh Timbalan Presiden PENA, Amiruddin bin Md. Ali Hanafiah bersama dengan wartawan Berita Harian, Sdr. Nazmi Yaakub. PENA bersama-sama beberapa orang sarjana sekali lagi telah menemui SN Datuk Abdullah Hussain, di rumahnya di Petaling Jaya pada 8 Januari 2011. Pertemuan tersebut diketuai Presiden PENA, Sdr. Mohamad Saleeh Rahamad berserta Timbalannya Amiruddin Md. Ali Hanafiah dan Ahli Jawatankuasa PENA, Rahimidin Zahari dan Dr. Mohd. Hanafi Ibrahim. Antara sarjana lain yang turut hadir ialah Dr. Fatimah Busu dan Dr. Norhayati Abd.Rahman serta editor Dewan Sastera, Puan Rozninah Abd. Azib. Pertemuan itu bagi mendapatkan maklumat terperinci tentang penghasilan novel Interlok di samping menziarahinya yang sedang uzur.

Seterusnya, PENA juga telah mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil badan bukan kerajaan bagi membincangkan isu tersebut pada 9 Januari 2011 di Rumah PENA. Antara wakil yang hadir ialah Dr. Hassan Mad (Majlis Permuafakatan Melayu), Profesor Madya Datuk Hj. Mohamad Ali Hasan, Presiden Mimbar Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional, Sdr. Zainal Mohd. Jais, Timbalan Pengerusi Majlis Kebudayaan Negeri Selangor, Sdr. Abu Hassan Ashari Hj. Abas, Naib Ketua PERKASA Daerah Klang, Hj. Megat Md. Saleh Md. Arshad, Timbalan Setiausaha Agung KONGRES, dan Haji Razali Endon, Ketua 1 Ikatan Persuratan Melayu (IPM).

Daripada perbincangan dan persetujuan yang disepakati, PENA serta beberapa badan bukan kerajaan yang namanya disenaraikan meminta Kementerian Pelajaran Malaysia mengekalkan novel Interlok sebagai teks KOMSAS dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia tingkatan lima. Kami juga dengan tegas menolak sebarang campur tangan politik yang berpentingan peribadi dan bersifat politik perkauman. Kami juga menolak tuntutan supaya novel itu dipinda jika alasannya adalah kerana wujudnya unsur penghinaan terhadap kaum tertentu. Bagi kami, tiada unsur penghinaan sama sekali dalam novel itu.

Bagi menegaskan pendirian kami, satu laporan polis telah dibuat pada 10 Januari 2011 di Balai Polis Dang Wangi (no repot:000943/11) ekoran tindakan segelintir orang India membakar novel Interlok dan menghina gambar Sasterawan Negara Datuk Abdullah Hussain di Dewan Sentosa, Majlis Perbandaran Kelang pada 8 Januari dan dilaporkan dalam Mingguan Malaysia bertarikh 9 Januari 2011. Kami menyifatkan perbuatan itu melampau dan boleh mencetuskan ketegangan kaum. Sebagai badan penulis, kami berasa bahawa penghinaan itu sangat biadab apatah lagi dilakukan terhadap Sasterawan Negara yang menerima anugerah tersebut daripada Yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, penghinaan terhadap Sasterawan Negara bukan sahaja dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap orang Melayu dan penulis, malahan terhadap Yang di-Pertuan Agong.

Dengan ini, PENA menyerahkan memorandum ini kepada YAB Tan Sri dengan maksud meminta YAB Tan Sri mengekalkan novel Interlok tanpa tunduk kepada sebarang tuntutan daripada pihak yang menentangnya. Pendirian ini berdasarkan alasan yang berikut:

1. Novel Interlok ialah novel sejarah pembinaan bangsa dan pembentukan sebuah negara Malaysia yang merdeka. Daripada novel tersebut dapat dipelajari susur galur pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang wujud hari ini. Dengan kata lain, sejarah sosial negara ini dapat diikuti secara halus kerana paparannya dalam bentuk seni. Secara tidak langsung pelajar dapat mmahami sejarah sekali gus mempelajari nilai sastera dan bahasa melalui novel tersebut.

2. Novel Interlok menampilkan peranan penting tiga kaum terbesar di Tanah Melayu yang saling membangunkan kegiatan ekonomi, politik dan sosiobudaya, iaitu Melayu, Cina dan India tanpa prejudis dan bias perkauman. Gambaran realiti masyarakat tiga kaum terbesar di Tanah Melayu dipaparkan tanpa menghakimi mana-mana kaum tetapi menggagaskan harapan wujudnya perpaduan yang mutlak.

3. Interlok menceritakan pancaroba dan persepaduan sesama kaum di Tanah Melayu ketika zaman penjajahan British pada separuh awal abad ke-20, dan sumbangan mereka kepada negara Malaysia yang merdeka. Ia juga mengisahkan kehidupan bangsa Melayu, Cina dan India yang dibina secara terpisah dan diceritakan dalam bentuk mozaik budaya, tetapi menjurus kepada pertemuan penyatuan bangsa seperti dalam bab akhir (bab 4), iaitu Interlok.

4. Interlok tidak menghina mana-mana kaum di negara ini sebaliknya menonjolkan gagasan perpaduan untuk melestarikan kemerdekaan bagi sebuah negara yang baru dibentuk dan berdaulat. Perkara ini dapat dijelaskan melalui diskusi ilmiah yang diadakan di Rumah PENA pada 8 Januari yang kemudian dilaporkan atau diulas oleh wartawan dalam Berita Harian bertarikh 9 Januari 2011 dan sebuah tulisan dalam akhbar The Star. Antara tulisan yang dapat dirujuk adalah daripada penulis yang berikut dan karya mereka kami lampirkan:

5. Fatimah Busu (kertas kerja diskusi di Rumah PENA)
6. Datuk Meor Kamarul Shahid Kamarul Baid (Berita Minggu, 9 Januari 2011)
7. Baradan Kuppusamy (Sunday Star, 9 Januari 2011)

Dengan penjelasan itu, telah terbuktilah bahawa premis yang digunakan oleh para sarjana dan penulis itu mampu menjawab dakwaan yang dilemparkan oleh pihak penentang novel Interlok. Pandangan mereka itu adalah informatif, signifikan, lebih relevan dan tidak bersifat bias etnik sama sekali.

8. Interlok ditulis untuk menyahut seruan pemimpin negara supaya menghasilkan karya yang mengisi kemerdekaan negara dan menghayati semangat perpaduan kaum. Melalui Sayembara Menulis Novel 10 Tahun Merdeka, novel tersebut dihasilkan dengan niat yang murni. Malahan menurut pengarangnya, Abdullah Hussain, dalam pertemuan PENA dengan beliau pada 8 Januari di rumahnya, novel itu ditulis dengan bantuan daripada seorang pensyarah India di jabatan Pengajian India Universiti Malaya. Ini bermakna, maklumat tersebut datangnya daripada etnik India dan sekali gus menunjukkan bahawa tiada unsur penghinaan mendasari penulisannya. Pandangan beliau ini juga dapat dilihat dalam laporan akhbar Utusan Malaysia bertarikh 11 Januari 2011.

9. Setelah 40 tahun novel yang memenangi hadiah saguhati Sayembara Menulis Novel Sempena 10 tahun Merdeka itu diterbitkan, tidak pernah timbul sebarang isu atau kesan negatif dalam masyarakat dan ini membuktikan novel Interlok tidak mengandungi unsur penghinaan. Malahan sebelum ini pun novel Interlok sudah menjadi teks sastera bagi tingkatan enam. Kenapakah tiada masalah kekeliruan timbul pada waktu itu. Adakah pada waktu itu masyarakat India tidak menyedarinya?

10. Tidak ada unsur penghinaan dalam karya tersebut, sebaliknya isu yang didakwa sesetengah pihak itu bersifat menghina dan menggugat kefahaman generasi masa kini tidak wujud sama sekali jika dibaca dengan akal yang waras dan objektif. Mesej dan matlamat novel ini jelas untuk mengangkat Malaysia sebagai negara yang bersih daripada pemisahan kasta. Novel ini bertujuan menimbulkan rasa kecintaan setiap kaum terhadap negara ini dan menjadi warganegara Malaysia yang mengakui kedaulatan negara ini dan menjunjung Perlembagaan serta budayanya.

11. Kami meragui hasrat dan niat pihak yang mempersoalkan perkara tersebut pada masa sekarang setelah empat dekad diterbitkan. Kami bimbang tanggapan negatif kelompok tertentu akan mencetuskan gejala yang tidak sihat kepada perpaduan yang telah wujud di negara ini. Melayani tuntutan yang tidak munasabah seperti itu hanya mendedahkan kerajaan kepada risiko sindrom takut pada ancaman demagogue politik.

12. Tuntutan yang dibuat oleh mereka adalah tidak munasabah dan boleh menyebabkan kerajaan sukar untuk menjalankan tugasnya sebagai pemerintah yang tegas dan berwibawa, serta akan mengganggu suasana harmoni persekolahan di negara ini.

13. Kesan penarikan balik novel ini akan merosakkan imej karya sastera yang bertaraf tinggi dan dihasilkan oleh Sasterawan Negara. Apabila karya Sasteraan Negara dianggap sebagai berunsur negatif dan menimbulkan kekeliruan, di manakah kayu ukur penilaian beliau sebagai Sasterawan Negara sebelum ini? Bukankah beliau telah dinilai secara telus dan terperinci sebelum dinobatkan sebagai Sasterawan Negara yang kemudian mendapat pengiktirafan daripada Yang di-Pertun Agong?

14. Teks tersebut telah dikaji secara mendalam sebelum diluluskan oleh panel yang berwibawa dan diperakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, tidak wajar kepercayaan yang telah diberikan ditarik balik. Penulis pada asalnya mengarang novel ini sempena Peraduan Mengarang Sepuluh Tahun Merdeka anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1967. Peraduan ini diusulkan oleh Tun Abdul Razak (pada masa itu Timbalan Perdana Menteri) dalam satu ucapan makan malam anjuran PENA. Tun Abdul Razak ialah seorang pemimpin yang sangat prihatin tentang soal perpaduan, dan beliau pernah berkata dalam satu ucapan: "Masalah-masalah yang kita hadapi sekarang dan di masa-masa yang akan datang adalah adalah berlainan dengan masalah-masalah yang ada sebelum 13 Mei 1969." (Noor Azam. 1981. Perspektif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hlm. 7).

Novel ini memenangi hadiah sagu hati dan diterbitkan pada tahun 1971 atas arahan Tun Abdul Razak. Antara panel juri yang menilai penyertaan peraduan ini adalah mantan Ketua Hakim, Tan Sri Mohamed Suffian Hashim (Pengerusi Panel), termasuk sarjana universiti, sasterawan, wartawan serta pegawai tinggi kerajaan yang meminati sastera sebagai panel. Jika novel Interlok dipinda atau diubah isi kandungannya, ia seolah-olah mempertikaikan kewibawaan panel juri yang terdiri daripada kalangan mereka yang profesional dalam bidang masing-masing.

15. Mempertikaikan kewibawaan panel juri yang dipilih untuk menilai penyertaan Peraduan Mengarang Sepuluh Tahun Merdeka, termasuk menilai novel Interlok juga dianggap mempersoalkan kredibiliti Tun Abdul Razak sebagai Timbalan Perdana Menteri (kemudian menjadi Perdana Menteri) yang telah bersetuju dengan barisan panel juri penilai peraduan. Kami juga menganggap perbuatan mempersoalkan isi kandungan ataupun perkataan yang telah ditulis oleh Datuk Abdullah Hussain ibarat menderhakai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah memperkenankan penganugerahan status Sasterawan Negara kepada Datuk Abdullah Hussain pada tahun 1996 atas kejerihan beliau memartabatkan kesusasteraan dan persuratan Malaysia, termasuklah menghasilkan novel Interlok.


Saranan
1. Kami menyokong penuh tindakan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak yang berkepentingan untuk mencemari ketulenan novel Interlok yang telah berusia 44 tahun kerana ia jelas merakam realiti semasa mengenai masyarakat negara ini pada zaman pramerdeka. Sebenarnya sebelum diterbitkan dalam edisi pelajar memang telah dibuat beberapa pindaan bahasa yang dianggap tidak sesuai bagi pelajar. Namun begitu, pindaan seterusnya atas faktor kepentingan politik (yang tidak berasas) tidak wajar dilayan sama sekali. Desakan politik itu lebih bersifat provoksi dan ugutan kepada kerajaan sekali gus untuk menggugat keutuhan kerajaan sebagai pemerintah yang berwibawa.

2. Bagi mengatasi kekeliruan dalam kalangan pelajar seperti yang didakwa oleh pihak tertentu, kami menyarankan agar guru yang mengajarkan teks tersebut dilengkapi kemahiran bersepadu dengan ilmu bantu supaya mereka dapat membimbing pelajar dalam nilai-nilai murni yang terdapat dalam novel Interlok. Penjelasan tentang konsep pariah dan nilai dalam agama Hindu yang disentuh dalam novel tersebut boleh dijelaskan oleh guru secara mudah sekiranya diperlukan. Malahan inilah antara perkara yang patut disentuh dalam kurikulum di sekolah mahupun dalam subjek Hubungan Etnik di institusi pengajian tinggi.

3. Isu ini hendaklah diselesaikan secara berhemah dan ilmiah serta ditangani dengan akal yang bijaksana agar tidak menjejaskan keharmonian masyarakat.

4. Oleh itu, dialog intelektual perlu diadakan segera antara pihak yang bertentangan pendapat bagi menjelaskan pandangan secara lebih ilmiah tanpa campur tangan kuasa politik. Dialog ini boleh dibuat dalam satu pertemuan meja bulat dan diwakili oleh pakar sejarah, pakar sastera dan badan bukan kerajaan yang prihatin, bukannya oleh sebuah jawatankuasa baharu yang mungkin akan tertakluk kepada kehendak politik pragmatik.

5. Penubuhan sebuah jawatankuasa baharu untuk mengkaji dan meminda buku itu tidak relevan sama sekali kerana segala penjelasan telah diberikan oleh para sarjana.

6. Kami menggesa Interlok dikekalkan kerana novel tersebut berperanan penting dalam membina generasi muda yang celik sejarah dan budaya dan menjunjung tinggi perlembagaan negara.

7. Kerajaan perlu bertindak tegas terhadap pihak yang menghina Sasterawan Negara kerana kedudukannya sudah dimartabatkan melalui anugerah yang disampaikan Yang di-Pertuan Agong. Penghinaan kepada beliau samalah seperti menghina Yang di-Pertuan Agong, yakni institusi yang tinggi di negara berdaulat ini.

8. Sudah sampai masanya kerajaan mewajibkan mata pelajaran sastera secara lebih serius pada peringkat sekolah dan universiti tanpa mengira aliran pengajian. Dengan pewajiban itu banyak manfaat akan diperoleh kerana kesusasteraan terbukti memiliki nilai pendidikan, moral, kehalusan rasa, intelektualiti, dan kreativiti yang dapat menjana pemikiran pelajar atau generasi muda negara ini. Pemisahan sastera daripada pelajar beraliran sains dalam bentuk dikotomi merupakan sistem yang lapuk dan jauh ketinggalan daripada sistem pendidikan di negara-negara maju. Negara-negara maju tidak pernah meninggalkan kesusasteraan dalam sistem pendidikannya walaupun bagi aliran sains, tekonologi, dan sebagainya.

9. Kerajaan juga wajar menurutsertakan wakil-wakil persatuan penulis atau sarjana sastera yang berkaliber dan jujur dalam sebaran bentuk perbincangan bagi memutuskan satu-satu perkara yang melibatkan pembelajaran dan pengajaran di sekolah termasuk dalam soal pemilihan buku teks.


Mohamad Saleeh Rahamad
Presiden
Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA)
11 Januari 2011

dipetik daripada http://saleehblogspot.blogspot.com/

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...