Ahad, 3 Julai 2011

Menyampaikan isi karangan

Cadangan Isi Langkah : melalui penguatkuasaan undang-undang

APA?
-Penguatkuasaan undang-undang

BAGAIMANA?
- buat pemantauan di sempadan.
- tangkap pendatang asing tanpa izin
- hantar mereka pulang
- kenakan hukuman berat kepada penduduk tempatan yang melindungi mereka


MENGAPA?
- ingatkan pekerja asing tentang kesukaran memasuki negara ini
- berikan kesedaran kepada rakyat negara ini tentang hukuman yang bakal dihadapi


APA KESAN SELANJUTNYA?
Jika penguatkuasaan undang-undang ini berkesan, kemasukan pekerja asing akan berkurang.

CONTOH PENULISAN ISI KARANGAN YANG LENGKAP:

Langkah mengatasi masalah kehadiran pendatang asing tanpa izin ini adalah melalui tindakan penguatkuasaan undang-undang.(Sebut isi) Sehubungan dengan itu, pihak berkuasa hendaklah membuat pemantauan yang berterusan di sempadan negara untuk menangkap mereka. Pendatang asing yang dapat ditangkap akan dihantar pulang dan dikenakan hukuman yang berat ke atas mereka. Hukuman yang berat juga wajar dikenakan kepada penduduk tempatan yang melindungi mereka Tindakan sebegini dapat mengingatkan pekerja asing tentang kesukaran memasuki negara ini dan turut memberikan kesedaran kepada rakyat negara ini tentang hukuman yang bakal dihadapi sekiranya mereka membantu pendatang tersebut. (Hurai isi) Jika penguatkuasaan undang-undang seperti ini berkesan, kemasukan pekerja asing sudah pasti akan berkurang. (Simpul isi) [100 patah perkataan]

INGAT!: Soalan berbentuk cadangan memerlukan huraian yang menggunakan perkataan hendaklah /sewajarnya/ perlulah/ mestilah/ haruslah dll


Contoh Isi Faktor: Punca remaja terjebak dalam gejala sosial: Kelalaian ibu bapa melaksanakan tanggungjawab mereka.

Punca utama masalah remaja terjebak dalam gejala sosial ialah kelalaian ibu bapa dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. (Nyatakan isi) Kini, ibu bapa sibuk bekerja dan tiada masa untuk mendidik anak-anak dengan sempurna. Sejak kecil kebanyakan ibu bapa mengalihkan tanggungjawab menjaga anak-anak mereka kepada pengasuh. Waktu untuk ibu bapa berada di rumah bersama-sama keluarga yang terbatas menyebabkan kenakalan anak-anak tidak dapat dipantau oleh ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Anak-anak pula berasa ibu bapa tidak menyayangi mereka, lantas melakukan sesuatu yang agresif untuk menarik perhatian ibu bapa mereka. (Hurai isi) Sekiranya kenakalan anak-anak tidak dipantau, kenakalan itu mungkin akan membenihkan gejala sosial yang lebih serius. (Simpul isi)
[97 patah]

Contoh Isi Kesan: Kesan kemasukan pekerja asing di negara ini: Budaya hidup masyarakat tempatan tercemar

Budaya hidup masyarakat tempatan turut tercemar akibat kemasukan pekerja asing di negara ini. (Sebut isi) Perkara ini berlaku kerana pekerja asing pasti akan mengamalkan budaya hidup mereka di negara ini, yang kebanyakannya bertentangan dengan budaya hidup masyarakat tempatan. Contohnya, budaya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, tingkah laku yang kasar, dan berbagai-bagai perlakuan di luar batas susila ketimuran boleh mempengaruhi anak-anak muda tempatan untuk meniru gelagat mereka. Perkara ini bukan sahaja berlaku di kota-kota besar di negara kita, malah kini sudah menular ke kampung. (Hurai isi) Ini bererti, jika kemasukan pekerja asing dibiarkan berleluasa, tidak mustahil budaya sopan santun yang menjadi identiti masyarakat tempatan akan hilang. (Simpul isi)
[102 patah perkataan]

Contoh frasa yang boleh digunakan dalam penulisan isi karangan

1) Faktor ibu bapa yang sibuk menjadi punca utama….
2) Pelbagai punca yang dikenal pasti….
3) Punca utama masalah… ialah….
4) Pertambahan bilangan kenderaan juga menjadi faktor…
5) Terdapat pelbagai langkah yang dapat dijalankan…
6) Salah satu langkah yang paling berkesan ialah…
7) Selain itu, faktor…
8) Di samping itu, sikap remaja juga…
9) Selain itu, kerajaan juga…
10) Langkah lain yang boleh diambil termasuklah….
11) Penguatkuasaan undang-undang ialah langkah terbaik bagi menangani masalah pencemaran alam sekitar.

Frasa yang boleh digunakan dalam huraian isi karangan

1) Hal ini berlaku kerana…
2) Hal ini demikian kerana…
3) Hal ini disebabkan oleh…
4) Walaupun begitu,
5) Dengan kata lain,
6) Seharusnya kita sebagai…
7) Sehubungan dengan itu…
8) Namun demikian, perkara itu….
9) Namun begitu, hal ini….
10) Sungguhpun begitu hal ini…


Untuk Menyatakan Contoh dalam Karangan

1) Menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh……..kes….
2) Masyarakat boleh membantu dalam usaha untuk mengatasi….ini,misalnya….
3) ……..kes terbaharu ialah….
4) Sebagai contoh….

PANDUAN MEMBUAT KESIMPULAN

Kesimpulan yang baik akan diberikan 3 markah. Antara perkara yang perlu diberikan pertimbangan semasa menulis kesimpulan adalah seperti yang berikut.
• Menyimpulkan perkara yang ditulis dan memberikan pandangan
• Masukkan peribahasa, cogan kata, statistik, pendapat tokoh yang berwibawa yang berkaitan
• Bebas daripada kesalahan bahasa

AYAT 1 : Sentuh semula isu (ayat lain)
AYAT 2-4 : Ulas sedikit isi
AYAT 5 : Beri pandangan( harapan/ cadangan/ amaran)
Bahan sokongan (pepatah/ cogan kata dll)

Contoh Kesimpulan:
Kepentingan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah.

Kesimpulannya, penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dapat membantu pembentukan jati diri mereka. Melalui aktiviti tertentu, pengetahuan dan pengalaman pelajar akan bertambah. Selain itu, generasi muda yang berdisiplin dan bertanggungjawab dapat dilahirkan. Nilai-nilai tersebut amat penting untuk melahirkan modal insan yang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara pada masa akan datang. Oleh sebab itu, Menteri Pelajaran Malaysia, pernah menyatakan bahawa penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum amat penting untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek, sekali gus bertepatan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
[87 patah perkataan]

Selamat menulis karangan yang baik dan berkesan!

Panduan menghasilkan karangan STPM yang mantap

1. Bagaimanakah pendahuluan karangan yang baik?

 Menyatakan gambaran umum tentang isu atau fokus soalan.
 Tidak memasukkan isi karangan dalam pendahuluan.
 Pendahuluan tidak harus terlalu panjang atau terlalu pendek.
 Panjang pendahuluan, lebih kurang 80 patah perkataan.

AYAT 1 : Sebut isu secara umum/ latar belakang isu yang berkaitan tajuk
AYAT 2-4: Ulas isu + huraian
AYAT 5 : Bayangan kehendak soalan [≥ 80 patah]


2. CONTOH PENYAMPAIAN PENDAHULUAN

Kehendak soalan: Manfaat yang diperoleh negara yang menganjurkan kejohanan sukan di peringkat antarabangsa.

(1) Kejohanan sukan di peringkat antarabangsa telah berlangsung sejak dahulu. (Sebut isu secara umum) (2) Antara kejohanan sukan yang popular ialah Sukan Olimpik, Sukan Komanwel, Kejohanan Badminton Piala Thomas, Bola Sepak Piala Dunia, dan lain-lain. (3) Untuk menganjurkan kejohanan sukan yang sedemikian, negara memerlukan wang yang banyak, khususnya bagi menyediakan prasarana sukan yang lengkap dan terkini. (4) Meskipun begitu, banyak negara telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah bagi kejohanan sukan yang berprestij itu. (Ulas isu + huraian) (5) Situasi ini menunjukkan bahawa negara yang terpilih menjadi tuan rumah akan memperoleh berbagai-bagai manfaat daripada penganjuran sukan tersebut. (Bayangan kehendak soalan) [84 patah perkataan]

Contoh Ayat Pertama Pendahuluan Karangan

Sekiranya anda menghadapi masalah hendak memulakan ayat dalam karangan, contoh di bawah boleh anda gunakan! [Ingat! Latihan yang banyak akan memahirkan kita.]
(A)
1. Pendapatan negara banyak bergantung kepada industri…(ISU)…..
2. Sejak dahulu lagi, industri …(ISU)…..merupakan sektor yang penting.
3. Tidak dapat dinafikan bahawa industri …(ISU)…... di Malaysia sangat penting.
4. Perkembangan …(ISU)…..yang pesat umumnya membawa manfaat kepada manusia atau penduduk di sesebuah negara.
5. Sejak sedekad kebelakangan ini, Malaysia …(ISU)…..
6. Dalam kehidupan dunia moden sekarang, …(ISU)…..Memang tidak dinafikan bahawa…(ISU)…..
7. …(ISU)…..memang telah lama diamalkan di negara ini.
8. …(ISU)….. memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat hari ini.


(B)
1. Dalam era sains dan teknologi ini, gejala …(ISU)…..kian hari kian berleluasa.
2. …(ISU)…..adalah merupakan satu topik yang hangat diperkatakan oleh orang ramai sejak kebelakangan ini.
3. Dewasa ini, adalah amat menyedihkan apabila berlakunya …(ISU)….. di Malaysia.
4. Kita tidak dapat menolak hakikat bahawa kes …(ISU)….. ini semakin meningkat.
5. Sejak akhir-akhir ini, …(ISU)…...menjadi isu yang hangat diperkatakan.
6. Masalah …(ISU)….. menjadi semakin membimbangkan beberapa tahun kebelakangan ini berbanding dua atau tiga dekad yang lalu.
7. Dalam kehidupan dunia moden sekarang, …(ISU)…...
8. Memang tidak dapat dinafikan bahawa …(ISU)…..

PANDUAN MENGHURAIKAN ISI KARANGAN YANG MANTAP:

Contoh huraian isi karangan

1. Nyatakan isi (Contoh isi :Penguatkuasaan undang-undang)

2. Nyatakan sebab anda berpendapat sedemikian?

a) Jawab soalan: Bagaimana ? (cara untuk laksana)
-pemantauan
-denda
-gantung lesen
-hentikan perkhidmatan


Mengapa? (sebab)
-kehidupan sempurna
-menimbulkan kesedaran
-pengajaran

b) Maklumat sokongan
-Contoh
-Peratus
-Statistik
-Pendapat orang
-Peribahasa
-Cogan kata
-Hadis


3 Rumusan kecil bagi setiap perenggan, iaitu selepas anda menghuraikan isi (mengikut kesesuaian)

Penulisan Karangan Bahasa Melayu STPM

Penulisan karangan secara tidak langsung akan memberikan gambaran tentang cara berfikir, kematangan idea, dan penguasaan bahasa penulisnya. Dari aspek yang lain pula, tahap ilmu pengetahuan, maklumat dan keupayaan penulis memanfaatkannya dapat diukur melalui penulisan karangan. Meskipun begitu, pelajar yang dapat menghasilkan karangan sedemikian amat kecil bilangannya walaupun sudah berada pada tahap pembelajaran prauniversiti.

Disiplin Penulisan Karangan:

1. Karangan pada peringkat STPM adalah antara 650 hingga 700 patah perkataan (50 markah), iaitu:

- 1 pendahuluan - anggaran 70 hingga 80 patah perkataan
- 6 isi karangan - setiap isi, 80 hingga 90 patah perkataan
- 1 kesimpulan - anggaran 70 hingga 80 patah perkataan

2. Tiada kesalahan ayat dan frasa
3. Mematuhi format, khususnya bagi karangan berformat
4. Karangan dinilai berdasarkan perkara yang berikut:

a) Pendahuluan (P) + Isi (I) + Kesimpulan (K) = Kerelevanan (R) [21 m]
P = 3 m; I = 15 m @ 3m ; K = 3m)
b) Pengolahan (P) = [14 m]
c) Kebahasaan (B) = [15 m]
Jumlah = 50 markah

Peringatan: Markah akan ditolak sekiranya karangan kurang daripada 650 patah perkataan (maksimum sehingga 6 markah boleh ditolak).

5. Bagi karangan yang lebih daripada 700 patah perkataan pula, bahagian yang lebih itu tidak akan dibaca.

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...