Khamis, 10 Jun 2010

Cadangan Jawapan Soalan Rumusan Ujian OTI1 2010

Idea Utama (IU):
Pendidikan bermula sejak kewujudan manusia. (1) Manusia membina kemajuan dalam hidup (2) yang menjadi nadi kehidupan mereka / manusia. (3) Pendidikan mencakupi aspek persekolahan, latihan dan pembentukan sahsiah (4) yang saling berkait. (5)

Isi Sokongan (IS):

IS1: Pendidikan melibatkan ’pendidik’ dan ’anak didik’ (1) melalui proses penyampaian dan penggunaan ilmu (2) secara langsung. (3)

IS2: Proses pengajaran juga diperoleh melalui pengamatan kejadian alam (1) pemikiran (2) dan pengalaman. (3)

IS3: Di sekolah rendah murid didedahkan dengan pengalaman awal (1) supaya mereka dapat membezakan perkara baik dan buruk. (2)

IS4: Dengan peredaran zaman, lama-kelamaan unsur negatif menjadi amalan hidup (1) kerana mereka sering mengejar kemewahan hidup (2)

IS5: Sekolah dan guru menerima tanggungjawab yang berat (1) untuk menyampaikan ilmu kepada murid (2) kerana funsgi sekolah telah berubah. (3) Setelah masyarakat meletakkan peranan ini kepada sekolah dan guru. (4)

IS6: Nilai murni yang diterapkan oleh pihak sekolah (1) menjadi panduan kepada murid (2) untuk membentuk sahsiah. (3)

Kesimpulan (K):

Setiap individu perlu diberi peluang menimba ilmu pengetahuan. (1) Bakat dan kreatiiviti mereka perlu dipandu (2) supaya mereka berada di landasan yang betul. (3)

Soalan Rumusan Bahasa Melayu Kertas 2 STPM Ujian OTI1 JPN Terengganu

Fahami petikan di bawah ini, dan kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkas tanpa menjejaskan isi kandungannya. Rumusan hendaklah dibuatdengan menggunakan tidak lebih daripada tiga perenggan dan panjangnya antara 190 hingga 200 patah perkataan. Jumlah perkataan dalam jawapan hendaklah ditulis pada akhir jawapan. [20]


Sejak kewujudan manusia, pendidikan sudah bermula. Melalui pendidikan, manusia membina tamadun, kemajuan, dan meningkatkan taraf hidup. Pendidikan menjadi nadi kehidupan manusia dari dahulu, sekarang, dan akan datang. Pengertian pendidikan tidak dilihat dari satu sudut semata-mata, tetapi mencakupi aspek persekolahan formal, latihan, dan proses pembentukan sahsiah. Pada masa yang sama, semua proses berkenaan saling berkait secara berterusan.

Secara umum, pendidikan melibatkan dua belah pihak, iaitu “pendidik” dan “anak didik”. Pendidik ialah kumpulan atau individu yang menyampaikan ilmu dan pengetahuan, manakala anak didik menerima ilmu yang disampaikan. Dalam bidang pendidikan berlaku proses penyampaian dan penggunaan ilmu pengetahuan secara langsung. Oleh sebab itu, segala bentuk ilmu yang melibatkan proses pengajaran dan pengajaran dikategorikan sebagai pendidikan. Proses pengajaran tidak hanya tertumpu kepada pendidik, tetapi boleh diperoleh melalui kejadian alam, pemikiran, perkongsian idea, serta hasil daripada pengamatan dan pengalaman.

Pendidikan bermula dari rumah hingga sekolah. Di sekolah rendah, murid itu didedahkan dengan pengalaman awal dan dididik untuk membezakan perkara yang buruk atau yang baik. Namun begitu, pada zaman kanak-kanak, seseorang itu belum mampu menimbangkan perkara baik dan buruk secara matang. Tanpa bimbingan, lama-kelamaan unsur negatif akan menjadi amalan hidup mereka. Peredaran zaman juga membawa perubahan hidup kepada manusia. Kemajuan dunia menyebabkan manusia bertambah maju dan mereka sering mengejar kemewahan hidup.

Akibat tuntutan hidup inilah, sekolah dan guru menerima tanggungjawab yang cukup berat. Jika dahulu, sekolah menjadi tempat guru menyampaikan ilmu dan pengetahuan kepada murid, namun sekarang fungsi sekolah sudah berubah. Sekolah merupakan pusat pembelajaran, penjagaan, pembinaan sahsiah diri, pemupukan bakat serta kepimpinan. Oleh sebab itu, apabila kita membicarakan soal pendidikan, masyarakat hanya meletakkan peranan ini kepada dua entiti, iaitu sekolah dan guru. Tanggapan ini disokong kuat oleh pelbagai prasarana yang disediakan oleh kerajaan, khususnya bangunan sekolah, keperluan pembelajaran, serta tenaga pengajar yang profesional. Nilai murni yang diterapkan oleh pihak sekolah menjadi pedoman kepada murid untuk membentuk sahsiah supaya mereka belajar tentang sifat saling menghormati dan bertanggungjawab.

Sebenarnya pendidikan bukan hanya berlaku di dalam bilik darjah, sebaliknya berlaku sepanjang masa. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan hak setiap individu. Mereka berhak diberikan peluang untuk menimba seberapa banyak ilmu pengetahuan. Pada masa yang sama, segala bakat dan kreativiti mereka harus dipandu supaya mereka berada di landasan yang betul. Masyarakat harus bekerjasama dan memastikan bahawa mereka ialah contoh yang terbaik kepada anak-anak demi masa depan bangsa, agama, dan negara.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada
Dewan Masyarakat, Mei 2009)

Rabu, 9 Jun 2010

Cadangan Jawapan Alih Bentuk Teks

Teks asal:
Cikgu Din melangkah masuk ke dewan dengan senyuman.
“ Siapa di sini telefon bimbitnya paling canggih”? Tanya Cikgu Din.
Kami saling berpandangan. Pelik dengan soalan Cikgu Din.

Cadangan jawapan:
Cikgu Din melangkah masuk ke dewan dengan senyuman. Cikgu Din ingin tahu sesiapa yang ada di situ yang mempunyai telefon bimbit yang paling canggih. Mereka saling berpandangan. Mereka berasa pelik dengan pertanyaan Cikgu Din itu.

Teks asal:
“ Wai Kit Cikgu,” jawab Fakrul .
“Telefon kamu ada kamera Wai Kit?” Tanya Cikgu Din lagi.
“ Ya cikgu , dua belas megapixel! ” Jawab Wai Kit bangga.

Cadangan jawapan:
Fakrul memberitahu Cikgu Din bahawa Wai Kit yang mempunyai telefon yang canggih. Cikgu Din inginkan kepastian sama ada telefon Wai Kit mempunyai kamera atau tidak.
Dengan rasa bangga, Wai Kit mengeyakannya. Menurut Wai Kit telefonnya mempunyai dua belas megapixel.

Teks asal:
“Cikgu nak pinjam, nak ambil gambar dengan kamu semua. Hari ini hari terakhir cikgu di sekolah ini.” Jelas Cikgu Din.
“Cikgu... cikgu kena berhenti mengajar?” Tanya Marina sambil memandang ke arah Cikgu Din.
Cikgu Din menggeleng sambil tersenyum.

Cadangan jawapan:
Cikgu Din menjelaskan/menyatakan bahawa dia ingin meminjam telefon itu kerana dia hendak bergambar dengan mereka. Menurutnya lagi hari itu ialah hari yang terakhir dia di sekolah itu. Sambil memandang Cikgu Din, Marina ingin tahu sama ada Cikgu Din diberhentikan mengajar atau tidak. Sambil tersenyum, Cikgu Din menggeleng-gelengkan kepalanya.

Teks asal:
“Cikgu tak cakap cikgu kena berhenti mengajar. Cikgu akan terus mengajar, tapi bukan di sekolah ini!” Jelas Cikgu Din.
Semua terdiam. Sedih. Geram dan kesal. Cikgu Din meneliti wajah kami semua.

Cadangan jawapan:
Cikgu Din menyatakan bahawa dia tidak diberhentikan mengajar. Menurutnya lagi dia akan terus mengajar tetapi bukan di sekolah itu. Mereka semua terdiam, sedih, geram dan kesal. Cikgu Din memandang wajah mereka semua.

Teks asal:
Kemudian dia menambah... “Oh ya, cikgu akan mulakan tuisyen di rumah cikgu. Setiap hari Sabtu, jam 10 pagi hingga 1 tengah hari. Kalau berminat, nanti cikgu berikan alamat!” Jelas Cikgu Din.

Cadangan jawapan:
Kemudian Cikgu Din menyatakan bahawa dia akan memulakan tuisyen di rumahnya. Kelas tuisyen itu akan diadakan pada setiap hari Sabtu, pukul 10.00 pagi hingga pukul satu tengah hari. Menurut Cikgu Din lagi, sekiranya mereka berminat, dia akan memberikan alamat kepada mereka nanti.

Soalan Alih Bentuk Teks Ujian OTI1 Tingkatan 6 Atas, Jabatan Pelajaran Terengganu

Alih bentuk bahasa petikan di bawah ini kepada bentuk prosa biasa dengan memindahkan bentuk dialog ke dalam cakap pindah. Petikan yang terhasil mestilah memperlihatkan ciri-ciri keutuhan satu wacana. [15]


Cikgu Din melangkah masuk ke dewan dengan senyuman.

Siapa di sini telefon bimbitnya paling canggih”? Tanya Cikgu Din.

Kami saling berpandangan. Pelik dengan soalan Cikgu Din.

Wai Kit Cikgu,” jawab Fakrul .

Telefon kamu ada kamera Wai Kit?” Tanya Cikgu Din lagi.

Ya cikgu , dua belas megapixel! ” Jawab Wai Kit bangga.

Cikgu nak pinjam, nak ambil gambar dengan kamu semua. Hari ini hari terakhir cikgu di sekolah ini.” Jelas Cikgu Din.

Cikgu... cikgu kena berhenti mengajar?” Tanya Marina sambil memandang ke arah Cikgu Din.

Cikgu Din menggeleng sambil tersenyum.

Cikgu tak cakap cikgu kena berhenti mengajar. Cikgu akan terus mengajar, tapi bukan di sekolah ini!” Jelas Cikgu Din.

Semua terdiam. Sedih. Geram dan kesal. Cikgu Din meneliti wajah kami semua.

Kemudian dia menambah... “Oh ya, cikgu akan mulakan tuisyen di rumah cikgu. Setiap hari Sabtu, jam 10 pagi hingga 1 tengah hari. Kalau berminat, nanti cikgu berikan alamat!” Jelas Cikgu Din.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Berita Minggu, 21 Mac
2010, hal. 21)

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...