Rabu, 20 Jun 2007

Peminjaman Kosa Kata Asing Dalam Bahasa Melayu

1. Terdapat tiga bahasa yang sangat besar pengaruhnya dalam proses peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu iaitu bahasa Sanskrit, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, bahasa-bahasa Cina, Tamil, Siam, Belanda, Portugis, Parsi, Hindustan dan Jawa ada juga memberi sumbangan dalam bentuk peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu.
2. Unsur-unsur Sanskrit dalam bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit banyak memperkayakan bahasa Melayu sejak dari zaman dahulu lagi. Bukan sahaja bahasa Melayu, tetapi mana-mana bahasa yang mempunyai hubungan dengan India akan sedikit sebanyak menerima pengaruh bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit masuk ke dalam bahasa Melayu melalui proses perdagangan iaitu apabila kerajaan-kerajaan Melayu zaman dahulu membuat hubungan perdagangan dengan India. Pedagang-pedagang India yang datang berdagang dengan Tanah Melayu menggunakan bahasa Sanskrit. Paling utama ialah golongan pengembang agama buddha yang datang untuk mengembangkan agama Buddha di rantau Asia Tenggara ini. Mereka akan menggunakan bahasa Sanskrit.

3. Kajian telah menunjukkan bahawa dalam bahasa Melayu terdapat sebanyak 677 patah perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. Kata-kata itu merangkumi pelbagai bidang kehidupan seperti bidang agama, falsafah, alam semula jadi, kenegaraan, hubungan kekerabatan, haiwan dan mergastua, bunga dan tumbuh-tumbuhan, bahagian-bahagian tubuh badan, penyakit, perdagangan dan perniagaan, barangan dagangan, bahasa, pembelajaran dan kesusasteraan, angka-angka, tanda masa dan arah, sifat dan keadaan, kata-kata kerja, keterangan ganti nama, penghubung dan seru, unsur-unsur awalan dan akhiran dan kata majmuk. Contoh kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit:

a. Agama dan falsafah b. Bunga dan Tumbuh-tumbuhan

- Syurga
- agama -amra
- bidadari -angsana
- budi -cempa
- dewa -cempaka
- dewi -melati
- dewata -penaga
- puasa
- sakti
- sengsara

c. Istilah Abstrak d. Hubungan dan kekeluargaan
- Asmara -bangsa
- bencana -belia
- cinta -dara
- cedera -dirgahayu
- dusta -isteri
- gembira -suami
- guna -janda
- jasa -saudari
- sentosa -saudara
- usaha -seteru

d. Alam semula jadi e. bahagian tubuh badan

- angkasa/udara -anggota
- bumi -bahu
- bayu -badan
- gua -kepala
- tanah -muka
- samudera -nadi
- ombak -sendi
- suria
- cahaya
- nyala

f. Kenegaraan dan g. penyakit
hubungan kekerabatan


- desa -selesema
- kota -demam
- pengawal -kusta
- raja
- maharaja
- permaisuri
- putera
- puteri
- mulia
- menteri


h Haiwan dan Margastua i. perdagangan dan barangan

- angsa -arak
- gajah -gangsa
- ketam -curiga
- serigala -bahara
- singa -kunci
- unta -biaya
- jelawat -warna
-berat

Tiada ulasan:

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...