Rabu, 10 Jun 2009

Ayat yang menyalahi hukum-hukum bahasa Melayu

AYAT TERGANTUNG
Ayat tergantung ialah ayat yang tidak mempunyai subjek atau predikat. Ayat-ayat sebegini kerap ditulis oleh pelajar-pelajar terutama calon-calon STPM akibat kelemahan mereka dalam aspek tatabahasa.

1. Ayat tanpa subjek
Contoh ayat:
- Dalam buku itu menghuraikan cara-cara membuat kuih-kuih tradisional masyarakat Melayu. (Sepatutnya: Buku itu meghuraikan cara-cara membuat kuih tradisional masyarakat Melayu)
- Di negara kita mempunyai banyak destinasi pelancongan yang menarik. (Sepatutnya: Negara kita mempunyai banyak destinasi pelancongan yang menarik.)

2. Ayat tanpa predikat
Contoh ayat:
- Tindakan pihak berkuasa dalam menangani isu rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan. (Sepatutnya: Tindakan pihak berkuasa dalam menangani isu rasuah dalam kalangan pegawai perlu disegerakan)
- Golongan belia yang merupakan tunggak pembangunan negara. (Sepatutnya: Golongan belia yang merupakan tunggak pembangunan negara tidak boleh dibiarkan begitu sahaja oleh pihak kerajaan)

3. Kesalahan frasa kerja transitif - tidak diikuti oleh objek
Contoh ayat:
- Kehadiran pihak tuan akan menyerikan lagi majlis kami. (Sepatutnya: Kehadiran pihak tuan akan menyerikan majlis kami lagi.)
- Pemberita itu melaporkan dari Baikonur Cosmodrome, Khazastan. (Sepatutnya: Pemberita itu melaporkan berita dari Baikonur Cosmodrome, Khazastan.)

4. Ayat yang bermula dengan kata hubung
Contoh ayat:
- Justeru itu, semua pelajar dilarang membawa telefon bimbit ke sekolah.
- Manakala, semua peserta perlu melaporkan diri pada minggu depan.

5. Penggunaan kata tanya dalam ayat penyata
Contoh ayat:
- Pelajar itu tidak tahu mengapa dia gagal dalam ujian itu.
- Mereka tidak pasti siapa yang terlibat kemalangan itu.

6. Kesalahan struktur ayat pasif
Contoh ayat:
- Perkara itu saya belum putuskan lagi.
- Bas yang mereka naiki itu terlibat dalam kemalangan jalan raya.

7. Binaan idea ayat yang tidak berfokus
Contoh ayat:
- Langkah itu juga merupakan suatu penyelesaian bagi negara dan memupuk generasi muda ke arah Wawasan 2020.
- Huraikan dengan terperinci mengenai tajuk itu.

8. Komponen ayat yang tidak tepat
Contoh ayat:
- Kita perlu mengurangkan pengambilan makanan seperti minyak dan lemak yang berkolesterol tinggi.
- Apabila bencana berlaku seperti banjir dan kemarau, banyak harta benda yang musnah.

9. Kesalahan ayat pancangan komplemen
Contoh ayat:
- Kerajaan berusaha mengatasi masalah setinggan dalam kalangan penduduk bandar. (tiada kata hubung komplemen iaitu "untuk")
- Kami yakin pasukan hoki sekolah akan memperoleh kemenangan dalam perlawanan esok. (tiada kata hubung komplemen "bahawa")

10. Kesalahan ayat pancangan relatif
Contoh ayat:
- Punca tidak kurang pentingnya dalam hal ini ialah pengaruh media massa. (Tiada kata hubung relatif "yang")
- Beberapa orang disyaki menjadi anggota kumpulan ajaran sesat telah didakwa di mahkamah.

Ayat yang sempurna datang daripada amalan banyak membaca dan penguasaan ilmu tatabahasa.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN D (ANALISIS KESALAHAN BAHASA)

Salah satu soalan yang terdapat dalam soalan Bahasa Melayu Kertas 2 STPM ialah soalan Analisis Kesalahan Bahasa, iaitu terletak dalam Bahagian D. Dalam soalan ini, satu bahan rangsangan petikan akan dikemukakan dan di dalam petikan tersebut mengandungi beberapa kesalahan bahasa. Tujuan soalan ini dikemukakan adalah untuk menguji tahap penguasaan calon terhadap sistem bahasa Melayu terutama dari aspek morfologi dan sintaksis.

Calon dikehendaki menganalisis petikan tersebut dan mengenal pasti tiga perkara yang berikut;
o mengenal pasti kesalahan bahasa – 1m
o menjelaskan sebab kesalahan – 1m
o membuat pembetulan kesalahan – 1m

Peruntukan markah untuk bahagian ini ialah 15 markah dan calon hendaklah mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kesalahan bahasa dalam petikan. Keupayaan calon untuk mendapatkan markah yang cemerlang bergantung pada penguasaan topik sistem bahasa Melayu (tatabahasa) dalam Kertas Satu iaitu tajuk Morfologi dan Sintaksis.

Konsep kesalahan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan bahasa sama ada ejaan, perkataan, susunan frasa atau ayat. Jenis-jenis kesalahan bahasa boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu;

1. Kesalahan ejaan:
- ejaan kata asli bahasa Melayu
- ejaan kata pinjaman sama ada daripada bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa serumpun
- ejaan kata majmuk (termasuk pengejaan kata majmuk yang telah mantap penggunaannya - 15 perkataan)

2. Kesalahan morfologi
- Kata sendi nama
- Kata bilangan
- Kata pemeri
- Frasa kerja (frasa kerja transitif atau frasa kerja tak transitif)
- Hukum D-M
- Frasa yang lewah

3. Kesalahan sintaksis:
- Ayat tergantung (ayat tiada subjek/ predikat)
- Ayat pasif (ganti nama diri pertama/ kedua atau ganti nama diri ke-3)
- Struktur ayat tidak tepat
- Ayat yang kabur/ menyimpang makna

4. Kesalahan tanda baca:
- tanda sempang (-)
- noktah bertindih dsb.

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...