Ahad, 26 Februari 2017

Antara "mengajar" dan "mengajarkan"

  Tazkirah Bahasa 4/ Februari 2017

  Antara "mengajar" dan "mengajarkan",
  antara "membaca" dan "membacakan",
  antara "memberi" dan "memberikan" apakah perbezaannya?

  Contoh ayat:
  1. Saya mengajar pelajar tingkatan 4 Cemerlang Bahasa Melayu.
  2. Saya mengajarkan Bahasa Melayu kepada pelajar 4 Cemerlang.
  3. Ibu membaca buku cerita itu kepada adik.
  4. Ibu membacakan adik buku cerita itu.
  5. Kakak memberi ayah sebatang pen.
  6. Kakak memberikan sebatang pen kepada ayah.

   Faham, kan?

Tiada ulasan:

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...