Selasa, 28 Februari 2017

Antara, di antara, dalam, di dalam...

  TAZKIRAH BAHASA

  Antara "di antara" dengan "antara",
  antara "di dalam" dengan "dalam", dan
  antara "di atas" dengan "atas" apakah perbezaannya?

  "Antara", "dalam" dan "atas" mempunyai dua fungsi iaitu sebagai kata sendi nama dan sebagai kata arah. Jika sebagai kata arah, perkataan ini perlu didahului dengan kata sendi nama seperti "di" dan "ke".

  Contoh:

  1. Antara Cikgu Palija dan Cikgu N, siapakah yang lebih cantik? ("antara" sebagai kata sendi nama)
  2. Rumah pegawai pendidikan itu terletak tengah-tengah kampung, iaitu di antara surau dengan balai raya.
  ("antara" sebagai kata arah, perkataan "antara" mestilah berpasangan dengan kata sendi nama "dengan", bukan "dan")

  3. Mereka tinggal di dalam gua. ("dalam" sebagai kata arah)
  4. Pelancong Eropah itu boleh bertutur dalam bahasa Melayu ("dalam" sebagai kata sendi nama)

  5. Ahmad meletakkan buku itu di atas mejanya. ("atas" sebagai kata arah)
  6. Saya mengucapkan terima kasih atas kesudian rakan-rakan untuk membaca catatan ini. ("atas" sebagai kata sendi nama)

   Mudah je...

Tiada ulasan:

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...