Isnin, 25 April 2016

Kesalahan frasa kerja transitif

Kesalahan penggunaan frasa kerja transitif dalam ayat bahasa Melayu:
Contoh:
Mereka sedang membincangkan tentang perkara itu. (Salah)
Mereka sedang membincangkan perkara itu. (Betul)

Dia memberitahu kepada emak tentang hal itu. (Salah)
Dia memberitahu emak tentang hal itu. (Betul)

Wartawan itu melaporkan dari London berita itu. (Salah)
Wartawan itu melaporkan berita itu dari London. (Betul)

Contoh lain:

Kesalahan frasa kerja transitif:
  1. Ibu memandang kepada saya dengan penuh perasaan sayu. (Salah)
  Sepatutnya: ... memandang saya...

  2. Guru sedang menerangkan tentang perkara itu dengan bersungguh-sungguh. (Salah)
  Sepatutnya: ...menerangkan perkara itu...

  3. Bendahara memberitahu kepada Memanda Menteri tentang masalah negara. (Salah)
  Sepatutnya: ... memberitahu Memanda Menteri...

  Kata kerja transitif mestilah diikuti oleh objek yang terdiri daripada kata nama/ frasa nama. Kata kerja transitif tidak boleh diikuti oleh kata sendi nama.

Tiada ulasan:

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...