Khamis, 16 Disember 2010

Analisis Soalan Penyebutan dan Pengejaan Kertas 1 BM STPM 2010

Tahun ini sebanyak 8 soalan telah dikemukakan untuk tajuk ini dan perincian mengikut subtajuk adalah seperti yang berikut:

1. Bunyi-bunyi vokal : 1
2. Bunyi-bunyi diftong/ vokal rangkap : 3
3. Bunyi-bunyi konsonan : 4

Soalan 25: Lidah diletakkan sebagaimana menghasilkan bunyi vokal belakang separuh sempit dan dengan pantas lidah digeluncurkan ke arah membunyikan vokal hadapan sempit. Keadaan bibir berubah daripada bundar menjadi hampar.

Yang manakah kata yang mengandungi bunyi yang terhasil dengan cara di atas?

Jawapan: A Kaloi

Soalan 26 : Padanan yang betul antara jenis vokal dengan kata yang mengandungi vokal tersebut;

i. vokal depan sempit : bilik, pilih
ii. vokal belakang sempit : buluh, suluh
iii. vokal depan separuh sempit : cetek, belek
iv. vokal belakang separuh sempit : bolos, borong

Jawapan: D (X, Y, W, Z)

Soalan 27: Yang manakah kata yang dimulai oleh konsonan letupan dua bibir bersuara [ b ] dan diakhiri oleh vokal belakang sempit [ u ]?

Jawapan : A (Bantu)

Soalan 28: Yang manakah kata yang mengandungi vokal rangkap?

I Paut - vokal rangkap
II Kain - vokal rangkap
III Taubat - diftong
IV Amboi - diftong

Jawapan: A (I dan II)

Soalan 29:
X: Letupan dua bibir bersuara : [ b ]
Y: letupan lelangit lembut bersuara : [ g ]

Kata yang mengandungi konsonan yang diwakili oleh X dan Y ialah:

Jawapan: A (bagus)

Soalan 30: Yang manakah ayat yang mempunyai kata yang mengandungi diftong?

I Kemerduan suaranya mengagumkan. (vokal rangkap)
II Biarkan dia berpaut pada dahan pokok. (vokal rangkap)
III Ikatan persaudaraan mereka erat sekali. (diftong)
IV Penonton kehairanan menyaksikan pertunjukan sarkas itu. (diftong)

Jawapan : D (III dan IV)

Soalan 31:
X: Letupan gusi tak bersuara: [ t ]
Y: letupan lelangit lembut tak bersuara : [ k ]

Padanan yang betul bagi X dan Y ialah:

Jawapan: C [ t ], [ k ]

Soalan 32: Yang manakah pasangan kata yang kedua-duanya mengandungi konsonan sengauan?

A batuk, nakal
B Lebah, tolong
C Simpan, gagah
D Masuk, bangkit

Jawapan: D (Masuk, bangkit)

Semoga jawapan dan analisis di atas dapat dimanfaatkan.

Tiada ulasan:

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...