Khamis, 16 Disember 2010

Analisis Soalan Dinamika Bahasa Melayu Kertas BM1 STPM 2010

Untuk tajuk Dinamika Bahasa, 7 soalan telah dikemukakan dalam soalan Bahasa Melayu Kertas 1 pada tahun ini (soalan nombor 18 hingga soalan 24). Perincian mengikut tajuk adalah seperti yang berikut:

1. Variasi bahasa - 1 soalan
2. Laras bahasa - 2 soalan
3. Wacana - 1 soalan
4. Retorik - 2 soalan
5. Kesantunan Berbahasa - 1 soalan

Analisis dan cadangan jawapan bagi soalan 18 hingga soalan 24:

Soalan 18: Padanan yang betul antara bahasa biasa dengan bahasa istana:

bahasa biasa - bahasa istana

pergi - berangkat
hadiah - persembahan
sakit - geringJawapan untuk soalan 18 - A (berangkat, hadiah, gering)

Soalan 19 : Faktor yang menentukan pemilihan sesuatu laras bahasa ialah konteks, kosa kata khusus, fokus atau tajuk perbincangan. Latar belakang penutur sama ada dia seorang yang kaya, miskin, berkedudukan dan sebagainya tidak menentukan pemilihan laras.

Jawapan : D (latar belakang penutur)Soalan 20: Ciri-ciri laras iklan dan perbezaannya dengan laras akademik. Antara ciri laras iklan ialah menggunakan ayat yang ringkas dan terdapat penyimpangan dari aspek tatabahasa, manakala ciri laras akademik pula ialah laras ini menggunakan ayat yang lengkap dan betul susunan tatabahasanya. Laras akademik menggunakan bahasa baku.

Jawapan : C (II dan III)Soalan 21: Yang manakah padanan yang betul antara fungsi penanda wacana dengan contohnya?

A. menunjukkan maksud pertentangan : malahan, sebaliknya, namun
B. menunjukkan maksud musabab: oleh sebab, dengan itu, bahkan
C. menunjukkan maksud waktu: ketika, sementara itu, lantas
D. menunjukkan maksud tambahan: di samping itu, selanjutnya, lebih-lebih lagi

Jawapan : D
(Catatan: perkataan yang berwarna merah ialah contoh penanda wacana yang tidak tepat)

Soalan 22: Nyatakan jenis retorik P yang mempunyai ciri-ciri berikut:
i. mempunyai takrifan dan huraian
ii. bertujuan untuk memindahkan idea atau maklumat daripada seseorang kepada seseorang
iii. terdapat contoh untuk menjelaskan maklumat

Jawapan: B (pendedahan)


Soalan 23: Petikan yang menggunakan retorik penghujahan ialah petikan di bawah:

Jawapan: D: Virus misteri radang paruparu akibat Sindrom Pernafasan Yang Teruk telah mengorbankan nyawa yang banyak (fakta). Sindrom ini menyebabkan kebimbangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, penyakit ini mudah berjangkit dan tiada penawarnya. Kerajaan mestilah mengambil tindakan tegas dengan mengkuarantinkan mereka yang baru pulang dari negara yang dilanda penyakit tersebut (hujah).


Soalan 24: Padanan yang betul antara rujukan kehormat dengan orang yang disapa;

Yang Teramat Mulia - Tengku Mahkota
Tuan Yang Terutama - Yang Dipertua Negeri
Yang Amat Berhormat - Ketua Menteri
Yang Berhormat - Pegawai Kewangan Negeri

Jawapan : A (Q, R, S, P)

Tiada ulasan:

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...