Sabtu, 24 April 2010

Analisis Kesalahan Bahasa

Kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan di bawah ini.
Bagi setiap kesalahan, jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan.


Golongan remaja seharusnya berusaha untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Hal ini demikian kerana merekalah yang akan mencorakkan negara ini pada masa akan datang. Walaupun begitu, penglibatan sesetengah remaja dalam gejala sosial amat membimbangkan kita. Penglibatan sesetengah remaja dalam penyalahgunaan dadah dan pelbagai jenayah sering dilaporkan. Antara langkah-langkah untuk menangani masalah ini, termasuklah mengadakan motivasi kepada mereka yang terlibat. Malangnya, usaha yang pihak kerajaan jalankan itu kurang bermakna. Untuk mempastikan remaja dapat melaksanakan tanggungjawab ini, kesedaran dan peranan semua pihak amatlah penting. Ertinya, bagi melahirkan remaja yang berkualiti perlu memberikan sumbangan mengikut keupayaan masing-masing.

CATATAN:
Boleh jawab melalui ruang komen, atau melalui e-mel, fnurbaya@yahoo.com.my
Tarikh akhir: 2 Mei 2010.
Untuk pelajar PUTRA, hanya jawapan dengan nama yang lengkap saja diterima. Nama timang-timangan tidak diterima.

Tiada ulasan:

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...