Ahad, 3 Julai 2011

Penulisan Karangan Bahasa Melayu STPM

Penulisan karangan secara tidak langsung akan memberikan gambaran tentang cara berfikir, kematangan idea, dan penguasaan bahasa penulisnya. Dari aspek yang lain pula, tahap ilmu pengetahuan, maklumat dan keupayaan penulis memanfaatkannya dapat diukur melalui penulisan karangan. Meskipun begitu, pelajar yang dapat menghasilkan karangan sedemikian amat kecil bilangannya walaupun sudah berada pada tahap pembelajaran prauniversiti.

Disiplin Penulisan Karangan:

1. Karangan pada peringkat STPM adalah antara 650 hingga 700 patah perkataan (50 markah), iaitu:

- 1 pendahuluan - anggaran 70 hingga 80 patah perkataan
- 6 isi karangan - setiap isi, 80 hingga 90 patah perkataan
- 1 kesimpulan - anggaran 70 hingga 80 patah perkataan

2. Tiada kesalahan ayat dan frasa
3. Mematuhi format, khususnya bagi karangan berformat
4. Karangan dinilai berdasarkan perkara yang berikut:

a) Pendahuluan (P) + Isi (I) + Kesimpulan (K) = Kerelevanan (R) [21 m]
P = 3 m; I = 15 m @ 3m ; K = 3m)
b) Pengolahan (P) = [14 m]
c) Kebahasaan (B) = [15 m]
Jumlah = 50 markah

Peringatan: Markah akan ditolak sekiranya karangan kurang daripada 650 patah perkataan (maksimum sehingga 6 markah boleh ditolak).

5. Bagi karangan yang lebih daripada 700 patah perkataan pula, bahagian yang lebih itu tidak akan dibaca.

Tiada ulasan:

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...