Isnin, 16 April 2007

Penulisan Karangan (Tugasan Untuk Pelajar)

Tugasan Kumpulan B

Tugasan 1
Siap selewat-lewatnya Khamis, 22/03/06, 10 malam

Arahan:
1. Baca dan analisis soalan di bawah
2. Bina pendahuluan karangan selengkapnya mengikut isi yang dicadangkan

Soalan
Sejak kebelakangan ini bilangan remaja yang terlibat dengan pelbagai gejala sosial semakin meningkat dan sekiranya langkah-langkah yang berkesan tidak diambil, hal ini boleh mendatangkan kesan negatif terhadap negara. Pada pendapat anda apakah punca sebenar berlakunya gejala ini dan cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya.
Garis Panduan
Pendahuluan ( idea utama )
• senario gejala sosial dalam kalangan remaja
• keadaan semakin meruncing

Tugasan 2
Siap selewat-lewatnya Selasa, 27/03/06, 5 petang

Arahan:
1. Baca dan analisis soalan karangan yang sama seperti tugasan 1
2. Pilih 3 ( tiga ) isi punca sebenar dan 3 ( tiga ) isi langkah-langkah mengatasi dan bina perenggan selengkapnya. Setiap satu isi mesti dibina di dalam satu perenggan.

Punca sebenar
• ibu bapa gagal berfungsi
• rakan sebaya membawa kemudaratan
• pengaruh negatif media massa
• Peranan sekolah terhad, tidak memainkan peranan sebenar
• keperihatinan masyarakat luntur

Langkah-langkah mengatasi
• Didikan agama yang berterusan
• Komitmen para guru dan PIBG
• Kawalan penggunaan internet
• Peranan guru disiplin di sekolah

Tugasan untuk Kumpulan A

Tugasan 1
Siap selewat-lewatnya Rabu, 17/05/06

Arahan
Baca soalan di bawah dengan teliti dan bina pendahuluan karangan selengkapnya

Usaha menyuburkan tabiat gemar membaca dalam kalangan kanak-kanak untuk meningkatkan budaya ilmu mesti dipergiat secara berterusan. Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menyemai minat membaca di kalangan mereka.

Tugasan 2
Siap selewat-lewatnya Khamis, 22/03/06

Arahan
Baca soalan karangan dalam tugasan 1 dan huraikan tiga isi dalam tiga perenggan berasingan

Tugasan tambahan ( jawab jika ada masa terluang)
Bina kesimpulan untuk tajuk karangan di atas.

Tiada ulasan:

Gunakan tanda sempang dengan betul, nanti kena lempang!

Saya dapati, belakangan ini terdapat ramai pengguna bahasa yang tidak menggunakan tanda baca dengan betul terutamanya tanda sempang (...